Розділи економіки

Трансформування земельних угідь

Виступаючи головним засобом виробництва у сільському господарстві, земля разом з тим значним чином відрізняється від інших засобів виробництва:

1) земля є продуктом природи і на її виробництво не витрачена праця;

2) земельний простір незмінний і обмежений;

) земля як засіб виробництва має відповідне місцезнаходження;

) при раціональному використанні земля не погіршує своєї родючості, а навпаки, покращує.

Організація раціонального використання землі і підвищення її родючості має першочергове значення для збільшення виробництва продукції, підвищення прибутковості с.-г. підприємств.

Із загальної площі землекористування виділяють сільськогосподарські угіддя.

До них відносять ріллю, пасовища, сіножаті, сади, виноградники та інші, які використовуються у виробництві с.-г. продукції.

В сільському господарстві виділяють дві групи заходів по покращенню використання землі:

) удосконалення структури земельних угідь, поліпшення їх якісного складу;

) раціональне використання наявних земельних угідь шляхом боротьби з водною і вітровою ерозією, застосування більш досконалої системи землеробства, проведення раціонального внутрігосподарського землевпорядкування тощо.

В залежності від потреби одні угіддя можуть бути переведені в інші. Таку їх зміну називають трансформацією земельних угідь.

Дані про трансформацію земельних угідь наведемо в таблиці 3.1.1.Таблиця 3.1.1

Види угідь

Площа угідь у вихідному році

Трансформуються в

Всього трансформуються

Склад земель на рік освоєння

Ріллю

сінокоси

пасовища

лісосмуги

під водоймища

Багаторічні насадження

ОГС

під будівлі

під дороги

Земля суспільного користування

1. рілля

1426,54

Х

1426,54

2. переліг

-

3. сінокоси

-

Х

4. пасовища

-

Х

5. багаторічні плодові насадження

-

Х

Землі, віддані в оренду іншим підприємствам

Всього землі в оренді господарства

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Зниження витрат промислових підприємств
Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяль ...

Поняття та структура світового ринку
На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної окремої країни і світу вцілому відіграє світове господарство, яке поєднує національні господарства, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародного поділ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.