Розділи економіки

Первинний облік праці та її оплати в тваринництві

Основними документами з обліку виходу на роботу і відпрацьовано часу є Табель обліку робочого часу. Він складається в одному примірнику протягом місяця окремо за виробничими підрозділами і категоріями працюючих. Табельний облік у відділах, на фермах, у бригадах, та інших підрозділах ведуть спеціально призначені працівники або керівники підрозділів. Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу. Наприкінці місяцю табель передають у бухгалтерію для нарахування оплати праці.

Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва призначений для розрахунку оплати праці працівникам тваринництва, виходячи з обсягу виконаних робіт, на які встановлені відрядні розцінки.

У документі по кожному працівнику ферми вказується його посада, табельний номер, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи (отриманої продукції) та виходячи із встановлених розцінок робиться нарахування оплати праці.

У документі можна одночасно вести облік по фермі, бригаді і різним видам виконуваних робіт (отримання продукції) - за рахунок виділених для цього граф. В останній графі по кожному працівнику виводяться підсумки відпрацьованого часу і нарахованої оплати праці.

На зворотному боці документа по кожній графі виводяться загальні підсумки, вказується кількість відпрацьованих коні-днів гужового транспорту. Документ підписується зоотехніком, бригадиром і бухгалтером, який прийняв його для обробки.

При розрахунку сум відпускних за надані працівникам щорічні відпустки, додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати компенсації за невикористані відпустки керуються Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (за текстом - Порядок №100). Відповідно до Порядку №100 обчислення середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Відповідно до Закону України "Про збір і облік єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування" з 1 січня 2011 року роботодавець повинен відкрити спеціальний розрахунковий рахунок, виключно для перерахування коштів для оплати лікарняних листів з Фонду соціального страхування. Для того, щоб соцстрах перерахував із цього приводу гроші для оплати лікарняного листа, підприємство зобов'язане подати до фонду відповідну заявку. І лише після здобуття коштів від Фонду соціального страхування роботодавець оплачує лікарняний лист.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розвиток соціальної сфери України
Розвиток соціальної сфери є важливим елементом функцій соціальної політики. Стан соціальної сфери це важливий показник економічного і морального стану держави і народу. Особливої актуальності набуває розвиток соціальної сфери в умовах ...

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.