Розділи економіки

Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему

Нині пріоритетом і, в певному сенсі, провідним чинником української зовнішньополітичної стратегії та її головним вектором національної зовнішньої політики є відносини з Європейським Союзом. Зміст їх на нинішньому етапі полягає в пошуку адекватного алгоритму подальшої співпраці. Йдеться про вибір або послідовність проходження трьох об´єктивно існуючих можливостей: повноцінне приєднання до ЄС з оформленням повноправного членства; асоціативні відносини з певними обмеженнями інтеграційних устремлінь української сторони; встановлення договірних двосторонніх відносин певного типу (можливо, навіть у чомусь привілейованого) в рамках концепції «ширшої Європи», наприклад, у запропонованому європейцями форматі «особливого сусідства».

Щодо можливості узгодження європейського або так званого євразійського (або російського) та північноамериканського векторів української зовнішньої політики, то така можливість існує не тільки в теорії, а є нагальною щодо практичного застосування. Наразі завдання України полягає в тому, щоб врівноважити ці вектори, віднайшовши для кожного з них відповідні місце і роль узагальній системі національної зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної стратегії.

Якщо максимально схематизувати ситуацію, то співвідношення між векторами виглядатиме наступним чином: європейська інтеграція - стратегічна мета і магістральний шлях розвитку України; співпраця із Росією та іншими країнами СНД - один з найважливіших механізмів досягнення стратегічної мети, передусім в економічній та у сфері регіонального співробітництва; північноамериканський вектор - глобальний контекст процесу реалізації української стратегічної мети, поза межами якої досягнення навряд чи є можливим.

Подібні статті по економіці

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар
Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.