Розділи економіки

Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему

Нині пріоритетом і, в певному сенсі, провідним чинником української зовнішньополітичної стратегії та її головним вектором національної зовнішньої політики є відносини з Європейським Союзом. Зміст їх на нинішньому етапі полягає в пошуку адекватного алгоритму подальшої співпраці. Йдеться про вибір або послідовність проходження трьох об´єктивно існуючих можливостей: повноцінне приєднання до ЄС з оформленням повноправного членства; асоціативні відносини з певними обмеженнями інтеграційних устремлінь української сторони; встановлення договірних двосторонніх відносин певного типу (можливо, навіть у чомусь привілейованого) в рамках концепції «ширшої Європи», наприклад, у запропонованому європейцями форматі «особливого сусідства».

Щодо можливості узгодження європейського або так званого євразійського (або російського) та північноамериканського векторів української зовнішньої політики, то така можливість існує не тільки в теорії, а є нагальною щодо практичного застосування. Наразі завдання України полягає в тому, щоб врівноважити ці вектори, віднайшовши для кожного з них відповідні місце і роль узагальній системі національної зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної стратегії.

Якщо максимально схематизувати ситуацію, то співвідношення між векторами виглядатиме наступним чином: європейська інтеграція - стратегічна мета і магістральний шлях розвитку України; співпраця із Росією та іншими країнами СНД - один з найважливіших механізмів досягнення стратегічної мети, передусім в економічній та у сфері регіонального співробітництва; північноамериканський вектор - глобальний контекст процесу реалізації української стратегічної мети, поза межами якої досягнення навряд чи є можливим.

Подібні статті по економіці

Малий бізнес - основа розвитку економіки в ринкових умовах
Значення малого бізнесу в розвитку економіки є досить значним. Особливо це стосується України, оскільки за умов слабкого росту виробництва, населення мусить вдаватися до самоорганізації своєї зайнятості. А відкриття власної справи - єдиний вихід в от ...

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.