Розділи економіки

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

рентабельність платоспроможність ліквідність фінансовий

Для аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства складемо аналітичну таблицю (табл. 2.0.).

Таблиця 2.0. Основні фінансово-економічні показники виробничо-господарської діяльності Вагоноремонтного заводу.

Показники

Форма, рядок

Поперед-ній рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

Темп росту,%

1

Обсяг виконаних робіт,

1866,0

1754,0

-112

94,0

2

Чистий дохід від надання послуг, тис. грн.

Ф.2, р.035

3753,0

65649,9

+1392

137

3

Середньоспискова чисельність по основній діяльності, осіб

Ф.1-ПВ, р.010

439

436

-3

99,3

4

Фонд оплати праці по основній діяльності, тис. грн.

Ф.1-ПВ, р.002

13092,4

18139,4

+5047,0

138,5

5

Продуктивність праці на 1 працівника основного контингенту, тис. грн./особу

(2:3)

8,5

11,8

+3,3

138,8

6

Середня заробітна плата персоналу, тис. грн./особу

(4:3)

29,8

41,6

+11,8

139,6

7

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Ф.1, р.031

1816,0

2164,0

+348

119,2

8

Фондовіддача, грн./грн. ОФ

(2:7)

2,0

2,3

+0,3

115,0

9

Середньорічні залишки обігових коштів, тис. грн.

Ф.1, р.260

807,0

1165,0

+358

144,3

10

Коефіцієнт оборотності обігових коштів, тис. грн.

(2:9)

4,6

4,4

-0,2

95,6

11

Середньорічна вартість активів, тис. грн. (валюта балансу)

Ф.1, р.280

1748,0

2356,0

+608

134,8

12

Власний капітал, тис. грн.

Ф.1, р.380

1170,0

1226,0

+56

104,8

13

Експлуатаційні витрати, тис. грн.

Ф.2, р.040

2078,0

3729,0

+1651

179,4

14

Операційні витрати, тис. грн.

Ф.2, р.280

3303,0

4751,0

+1448

143,8

15

Операційні витрати на 1 грн. чистого доходу, грн.

(14:2)

0,8

0,9

+0,1

112,5

16

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

Ф.2, р.050

1675,0

1416,0

-259,0

84,5

17

Прибуток (збиток) від основної діяльності, тис. грн.

Ф.2, р.100

1021,0

534,0

-487

52,3

18

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

Ф.2, р.220

135,0

363,0

+228

268,8

19

Рентабельність робіт, %

(16:13)

0,8

0,37

-0,43

46,2

20

Рентабельність капіталу, %

(18:12)

0,11

0,29

+0,18

263,6

21

Рентабельність активів,%

(18:11)

0,07

0,15

+0,08

214,2

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.