Розділи економіки

Характеристика господарської діяльності локомотивного депо

Локомотивне депо Красноармійськ є відокремленим структурним підрозділом "Державного підприємства "Донецька залізниця", що відноситься до загальнодержавної власності, і є стосовно локомотивного депо вищим органом управління. Локомотивне депо створено з метою забезпечення встановленого обсягу перевезень на обслуговуючій ділянці транспортної мережі.

Локомотивне депо входить до складу служби локомотивного господарства Донецької залізниці. Локомотивне депо не є юридичною особою. У своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Статутом залізниць України, Статутом "Державного підприємства "Донецька залізниця", а також наказами й іншими нормативними документами Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці, Донецької залізниці. Локомотивне депо має рахунок у банку, печатку та штамп з найменуванням Донецької залізниці і своїм власним.

Локомотивне депо здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву), інші, не заборонені законодавством України види діяльності.

Для організації діяльності локомотивного депо, Донецька залізниця наділяє його необхідними основними фондами, оборотними фондами, коштами. Усе майно локомотивного депо є складовою частиною майна Державного підприємства "Донецька залізниця" і знаходиться на відособленому балансі локомотивного депо.

Локомотивне депо має право:

володіти, користуватися основними засобами, реалізовувати і ліквідовувати їх тільки з дозволу Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці та начальника Донецької залізниці, у порядку, встановленому чинним законодавством;

- придбавати для власного споживання необхідні товарно-матеріальні цінності, при наявності зайвих - реалізовувати підприємствам й приватним особам у встановленому законом порядку;

кошти, отримані від реалізації виконаних робіт, товарів, послуг, зараховувати на банківський рахунок й використовувати їх для виплати заробітної плати й інших невідкладних потреб за погодженням зі службою локомотивного господарства.

Порядок фінансування локомотивного депо за роботи і послуги по забезпеченню виконання процесу перевезень здійснюється по затверджуваному службою локомотивного господарства кошторису витрат на його утримання.

Першочерговими задачами локомотивного депо є: забезпечення виконання планів перевезення вантажів і пасажирів при безумовному забезпеченні безпеки руху, екологічної безпеки, схоронності перевезення вантажів, технічних засобів; постійне забезпечення підвищення рівня безпеки руху поїздів - як одного з найбільш важливих якісних показників роботи залізничного транспорту; підвищення постійної роботи з попередження причин, що призводять до порушень безпеки руху поїздів, приділяючи особливу увагу своєчасному якісному виконанню робіт з технічного обслуговування і ремонту локомотивів та моторвагонного рухомого складу; забезпечення технічно справного стану локомотивного парку та моторвагонного рухомого складу, надійної роботи в експлуатації; забезпечення перевезень кваліфікованими локомотивними бригадами, підвищення технічного рівня локомотивних і ремонтних бригад; виконання поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів та моторвагонного рухомого складу відповідно з діючими правилами і положеннями; упровадження раціональних режимів керування поїздами з дотриманням установленого часу ходу; розвиток, утримання у справному стані і раціональне використання виробничих устаткувань та пристроїв, упровадження нових досягнень науки, техніки, передового досвіду, максимальне застосування виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудових процесів; забезпечення строгого виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів, інструкцій і вказівок Укрзалізниці, начальника Донецької залізниці, розробка й здійснення заходів щодо попередження катастроф, аварій і порушень в роботі; здійснення заходів щодо охорони природи, економії палива і електроенергії; виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Оцінка демографічного потенціалу регіону
Основа кожної держави - це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працересурсного та інтелектуального потенціалу, виробни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.