Розділи економіки

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області

Сільське господарство

є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства. Тому виробництво її є найпершою умовою існування людства.

Однак для України, яка стала на шлях ринкової економіки, сільське господарство має особливо велике значення тому, що воно є однією з найбільших галузей народного господарства. Про це свідчить ряд важливих макроекономічних параметрів. Найважливішим серед них є частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті держави (ВВП) [2].

Сільське господарство

- вид економічної діяльності народного господарства , направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для ряду галузей промисловості [3].

Найважливішим основним засобом і територіальною базою функціонування виробничих процесів у сільському господарстві є земля. Україна має значний фонд земель, який перебуває у розпорядженні сільськогосподарських підприємств і господарств.

Виробництво зерна є провідною галуззю сільського господарства. Під посіви зернових культур щороку відводиться більше половини орних земель України [4].

Зернові культури

- основа сільськогосподарського виробництва. Зерно є основним енергетичним джерелом життєдіяльності людського організму. У структурі продуктів харчування зернові та зернобобові культури становлять 76%. На бульбо- і коренеплоди, овочі, фрукти та цукор припадає тільки 17,2% виробництва продуктів харчування. Решту (6,8%) продукції людство одержує від тваринництва і риболовства.

Із зерна виробляють основні продукти харчування - хліб, крупу, макарони, кондитерські вироби тощо. Близько половини світового виробництва зерна використовується на корм худобі. У тваринництві використовують також полову, значну частину соломи. Зернові культури вирощують для одержання зеленої маси, силосу, сінажу, сіна, трав'яного борошна.

Зерно і солому використовують як сировину для технічної переробки. Із зерна виробляють пиво, спирт, крохмаль, глюкозу та ін. Зерно зберігає свої добрі поживні властивості впродовж багатьох років. Воно зручне для перевезення на далекі відстані, легко піддається технологічній переробці. Солому використовують для виробництва целюлози, паперу, різних побутових речей. Як підстилка худобі солома є складовою частиною органічних добрив. В останні роки значну частину соломи подрібнюють при збиранні зерна і заробляють у грунт для поповнення його органікою [5].

Основною зерновою культурою України є озима пшениця, на яку припадає майже 20% посівних площ.

Інтенсифікація зернового господарства привела до істотних змін у сортовому складі зернових культур. Селекціонерами створені й широко запроваджуються на полях короткостеблі, стійкі проти вилягання, сорти озимої пшениці та жита, зимостійкі озимого та посухостійкі сорти ярого ячменю.

Проте, незважаючи на значні досягнення в розвитку зернового господарства України, рівень виробництва зерна ще не відповідає потребам у ньому і наявним можливостям господарств. На деяких територія продуктивність зернових культур невелика, бо допускаються грубі порушення їх агротехніки, втрата врожаю під час збирання, недостатня увага приділяється поліпшенню якості зерна [5].

Метою даної курсової роботи є економіко-статистичний аналіз виробництва зерна озимої пшениці (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Барвінківського району Харківської області ).

З формулювання мети можна визначити основні задачі дослідження. А саме охарактеризувати сучасний стан і перспективи виробництва зерна озимої пшениці в Україні, природно-економічну характеристику Барвінківського району. Необхідно визначити динаміку і структуру посівних площ сільськогосподарських культур, динаміку урожайності зерна озимої пшениці, індексний аналіз валового збору зерна озимої пшениці та кореляційний аналіз показників ефективності виробництва зерна озимої пшениці.

  Подібні статті по економіці

  Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
  Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

  Місце України в глобалізаційних процесах
  Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.