Розділи економіки

Розвиток ідей граничної корисності в працях Фрідріх фон Візера

уявити, що споживач може точно вимірити граничні корисності різних благ;

знайти одиниці виміру корисності, тому що це поняття суб’єктивне. Це відмітили також і сучасні відомі економісти Є. Дж. Долан і Д. Ліндсей. „Ніхто ще не винайшов „вимірювача” корисності, який можна було б під’єднати до живої людини і виміряти отриману корисність настільки ж легко, наскільки це можливо при вимірюванні кров’яного тиску” [16, с. 107].

До заслуг Ф. Візера відносять також:

розробку способу визначення сумарної корисності на основі простого множення граничної корисності блага на кількість однорідних благ, що прийнято називати мультиплікативним способом обчислення сумарної корисності. Аргументація Ф. Візера на користь такого способу така: „кожний запас, що ділиться, економічно оцінюється шляхом множення граничної корисності на кількість одиниць запасу (частин, штук)” [11, с. 481];

висунення і обґрунтування „теорії вмінення” (віднесення). Згідно цієї теорії, певна частина цінності предметів споживання має бути вмінена (віднесена) на рахунок того чи іншого продуктивного блага (праці, капіталу, землі), які приймають участь у процесі виробництва.

Таким чином, у теорії Ф. Візера не лише попит, але й пропозиція узалежнювалися від корисності. Обсяг благ для продажу визначався мірою їх корисності для продавця, а пропозиція трактувалась як відмова від інших способів їх використання, в тому числі для власного споживання самим продавцем. Граничну корисність Візер визначав як додаткову корисність, яку споживач одержує від додаткової одиниці даного блага.

Ознайомившись з вченням Ф. Візера далі розглянемо поняття цінності та граничної корисності у відомого представника австрійської школи Ейгена

Бем-Баверка.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Системи та методи мотивації трудової діяльності на підприємствах
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Сис ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.