Розділи економіки

Статистичне дослідження сезонності реалізації м'ясо-молочної продукції в Харьківській області

Застосування формул для вивчення сезонних коливань проілюструємо на прикладі одного з торгових підприємств. Є дані про продаж молочних продуктів в м. Харкові по кварталах 2008 - 2011 рр

Необхідно обчислити індекси сезонних коливань реалізації цих продуктів.

Таблиця 3.1 Середньоденна реалізація молочних продуктів, тис. т

Квартал

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

I

49,9

48,1

50,9

60,7

II

75,8

92,3

106,5

120,6

III

73,9

93,4

108,8

126,7

IV

48,5

55,1

68,8

70,5

Річна

62,0

72,2

83,8

94,6

Темпи зростання, у % до 2008 р.

100,0

116,5

135,2

152,6

У % по роках

-

116,5

116,1

112,9

Абсолютний приріст по роках, тис. т.

-

10,2

11,6

10,8

Темп нарощування,%

-

16,5

18,7

17,4

З таблиці 3.1 видно, що в 2011 р. зростання продажу молочних продуктів у порівнянні з 2008 р. досяг 152,6%, або в середньому за рік інтенсивність росту склала 115,1% . Це дозволяє вважати, що в році, що аналізується динаміки є значна тенденція до зростання.

Графічне зображення вихідної інформації підтверджує ці висновки (рис.3.1).

Рис. 3.1 «Реалізація молочної продукції за кварталами 2008-2011 рр.»

Висновки про значне зростання реалізації даної продукції в 2008 - 2011 рр. зумовлює вибір формули (2.1) для розрахунку індексів сезонності способом змінної середньої.

За показниками аналізованого ряду динаміки , що містяться в таблиці 3.1, можна висунути робочу гіпотезу про можливі типи математичних функцій для отримання теоретичних рівнів тренду.

З певною мірою наближення це може бути прямолінійна функція

(3.1)

В основі такого припущення лежить характер зміни абсолютних приростів. При загальному середньому абсолютному прирості 10,9 тис. т. відхилення по окремих роках не настільки значні: -0,7 тис. т. в 2009 р. і +0,7 тис. т. в 2010 р.

Але при найбільшому абсолютному прирості в 2010 р. (11,6 тис.т.) у 2011 р. було зниження цього показника до 10,8 тис. т

Ця максимальна інтенсивність зростання продажу цього продукту в 2002 р. і подальше зниження в 2003 р. відображає показник темпу нарощування, %: 16,5 < 18,7 > 17,4.

Ланцюгові темпи зростання показують загасання інтенсивності реалізації цієї продукції з року в рік: 116,5 > 116,1 > 112,9.

Усі ці свідчення аналізованого ряду динаміки дозволяють зробити припущення про можливе застосування в аналітичному вирівнюванні параболи другого порядку

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Розрахунки чеками
Чек — грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інстр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.