Розділи економіки

Статистичне дослідження сезонності реалізації м'ясо-молочної продукції в Харьківській області

Застосування формул для вивчення сезонних коливань проілюструємо на прикладі одного з торгових підприємств. Є дані про продаж молочних продуктів в м. Харкові по кварталах 2008 - 2011 рр

Необхідно обчислити індекси сезонних коливань реалізації цих продуктів.

Таблиця 3.1 Середньоденна реалізація молочних продуктів, тис. т

Квартал

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

I

49,9

48,1

50,9

60,7

II

75,8

92,3

106,5

120,6

III

73,9

93,4

108,8

126,7

IV

48,5

55,1

68,8

70,5

Річна

62,0

72,2

83,8

94,6

Темпи зростання, у % до 2008 р.

100,0

116,5

135,2

152,6

У % по роках

-

116,5

116,1

112,9

Абсолютний приріст по роках, тис. т.

-

10,2

11,6

10,8

Темп нарощування,%

-

16,5

18,7

17,4

З таблиці 3.1 видно, що в 2011 р. зростання продажу молочних продуктів у порівнянні з 2008 р. досяг 152,6%, або в середньому за рік інтенсивність росту склала 115,1% . Це дозволяє вважати, що в році, що аналізується динаміки є значна тенденція до зростання.

Графічне зображення вихідної інформації підтверджує ці висновки (рис.3.1).

Рис. 3.1 «Реалізація молочної продукції за кварталами 2008-2011 рр.»

Висновки про значне зростання реалізації даної продукції в 2008 - 2011 рр. зумовлює вибір формули (2.1) для розрахунку індексів сезонності способом змінної середньої.

За показниками аналізованого ряду динаміки , що містяться в таблиці 3.1, можна висунути робочу гіпотезу про можливі типи математичних функцій для отримання теоретичних рівнів тренду.

З певною мірою наближення це може бути прямолінійна функція

(3.1)

В основі такого припущення лежить характер зміни абсолютних приростів. При загальному середньому абсолютному прирості 10,9 тис. т. відхилення по окремих роках не настільки значні: -0,7 тис. т. в 2009 р. і +0,7 тис. т. в 2010 р.

Але при найбільшому абсолютному прирості в 2010 р. (11,6 тис.т.) у 2011 р. було зниження цього показника до 10,8 тис. т

Ця максимальна інтенсивність зростання продажу цього продукту в 2002 р. і подальше зниження в 2003 р. відображає показник темпу нарощування, %: 16,5 < 18,7 > 17,4.

Ланцюгові темпи зростання показують загасання інтенсивності реалізації цієї продукції з року в рік: 116,5 > 116,1 > 112,9.

Усі ці свідчення аналізованого ряду динаміки дозволяють зробити припущення про можливе застосування в аналітичному вирівнюванні параболи другого порядку

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Малий бізнес - основа розвитку економіки в ринкових умовах
Значення малого бізнесу в розвитку економіки є досить значним. Особливо це стосується України, оскільки за умов слабкого росту виробництва, населення мусить вдаватися до самоорганізації своєї зайнятості. А відкриття власної справи - єдиний вихід в от ...

Регіональні особливості розвитку й розміщення продуктивних сил України
Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.