Розділи економіки

Аналіз факторів, які впливають на собівартість технічних культур методом аналітичного групування

Розподіл сукупності суспільних явищ на групи за будь-якою істотною ознакою називається групуванням. Групування дає змогу виділити в складі сукупності однорідні частини, визначити структуру однотипних сукупностей, виявити взаємозв’язки й закономірності між окремими ознаками суспільних явищ. Розглянемо, як відрізняються господарства району по собівартості 1 ц технічних шляхом побудови ранжированого ряду на основі даних таблиці 1.

Таблиця 1

Ранжирований ряд розподілу господарств за собівартістю 1 ц технічних культур

№ п/п

Шифр підприємства

Собівартість 1ц. грн

1

9

0,3

2

25

0,4

3

17

0,5

4

18

0,5

5

19

0,5

6

24

0,5

7

12

0,6

8

16

0,6

9

10

0,7

10

5

0,8

11

7

0,8

12

23

0,8

13

26

0,8

14

22

0,9

15

3

1

16

6

1

17

13

1

18

21

1

19

14

1,2

20

11

1,3

21

2

1,4

22

15

1,4

23

20

1,4

24

28

1,4

25

1

1,5

26

27

1,5

27

30

1,5

28

4

1,7

29

29

1,9

30

8

2

Для наочності відобразити ранжирований ряд графічно. Потрібно побудувати огіву Гальтона, в якій на осі абсцис записати порядковий номер підприємства в ранжированому ряді, а на осі ординат величину групувальної ознаки - собівартість 1ц технічних культур, грн. (рис.1).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.