Розділи економіки

Механізм реструктуризації промислових підприємств

Перехід до ринкових умов господарювання негативно позначився на роботі більшості вітчизняних промислових підприємств. За умов конкурентної боротьби, нерозвиненості фінансово-кредитної системи, нераціональної структури державної економіки, політичної й економічної нестабільності більшість промислових підприємств не тільки знизили обсяги виробництва, але й стали збитковими або взагалі опинилися на межі банкрутства. В сучасних умовах будь-яке підприємство має володіти здатністю адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, використовуючи для цього спеціальний економічний механізм, а саме механізм реструктуризації.

Механізм реструктуризації підприємства - це система елементів, які взаємодіють між собою та становлять цілісне утворення. Можна виділити основні складові елементи цього механізму:

принципи реструктуризації;

методи та засоби, необхідні для проведення реструктуризації;

етапи проведення реструктуризації.

Під принципами реструктуризації слід розуміти основні правила

здійснення перетворень на підприємстві. Можна виділити такі принципи реорганізації промислових підприємств (табл. 1.1) [2,5]:

Таблиця 1.1 - Принципи реструктуризації промислових підприємств

№ з/п

Принцип

Характеристика принципу

1

Комплексність

У процесі проведення реструктуризації охоплюються усі сфери діяльності підприємства

2

Адаптивність

Реструктуризація має сприяти підвищенню пристосовуваності підприємства до умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється

3

Ітеративність

Наявність зворотного зв'язку, який носить інформаційний характер і сприяє координації управлінських дій при здійсненні реструктуризації підприємства

4

Ефективність

Витрати, які пов’язані з проведенням реструктуризації, мають бути менші, ніж економічний ефект від рестуктуризаційних перетворень

5

Обґрунтованість

Потреби прийняття зваженого рішення про актуальність проведення реструктуризації з урахуванням існуючих обмежень та можливих сценаріїв розвитку

6

Зниження опору змінам

Подолання або зниження опору змінам працівниками підприємства, впровадження заходів для підвищення зацікавленості в позитивних результатах проведення реструктуризації

7

Системність

Процес реструктуризації підприємств повинен мати безперервний характер

8

Інноваційність

Підприємство має впроваджувати використання нового обладнання та технологій, сучасних методів управління.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.