Розділи економіки

Аналіз прибутку і рентабельності „ВАТ Червоний металіст”. Аналіз чистого прибутку

Фінансові результати підприємства наведено в табл. 4

Таблиця 4 Прибутки та збитки „ВАТ Червоний металіст” за звітний рік

Показник

Звітний рік

Відхилення фактичних даних від плану

 

За планом

Фактично

Сума %

1. Валовий прибуток

660

620

-40

6,1

2. Операційні доходи і витрати

-200

-203

-3

-1,5

3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2)

460

417

-43

9,3

4. Фінансові результати від інвестиційної діяльності

-

+ 15

+ 15

5. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (3 + 4)

460

432

-28

5,9

6. Податок на прибуток

138

130

-8

5,8

7. Фінансові результати від звичайної діяльності (5 - 6 )

322

302

-20

6,2

8. Надзвичайні доходи і витрати

-

-18

-18

9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8)

322

284

-38

-11,8

За даними табл.4 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку підприємство„ВАТ Червоний металіст” не виконало (88,2%), недобір прибутку становив 38 тис. грн. Це сталося, в першу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (- 40 тис. грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (15 тис. грн.). Проте в роботі підприємства є й 18 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.

Аналіз валового прибутку

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.