Розділи економіки

Розрахунок витрат та вартості електроенергії

Витрата електроенергії визначається, виходячи із встановленої потужності

споживачів та числа годин їх протягом запланованого періоду.

Максимально активне навантаження визначається за формулою:

Рmax=РустК; кВт.

Де: Руст - сумарна потужність, що встановлюється, кВт;

Кс - коефіцієнт попиту з максимальним навантаженням.

Середнє активне навантаження можна визначити за формулою:

Рср=РmaxКу; кВт.

Де: КУ - коефіцієнт участі в максимумі.

Річні витрати електроенергії визначаємо за формулою:

Wа=РсрТ; кВт/год.

Де: Т - кількість годин роботи електроустаткуванні на рік відповідно до прийнятого режиму роботи.

Т=Nроб. дн ТдобКвик; год.

Де: Nроб. дн - число робочих днів в рік;

Тдоб - час роботи устаткування на добу;

Квик - коефіцієнт використовування в часі.

Таблиця 10

Назва споживачыів

Кількість

Встановл Потуж кВт.

Загал. Встановл Потужніст кВт.

Коефіцієнт

Рмах,кВт

Рср,кВт

Т,год

Wа.кВт/рік

Кс

Ку

ЕКГ-8И

1

520

520

0,7

0,9

364

327,60

5400

1769040,0

ЕШ-5А

1

250

250

0,7

0,9

175

157,50

5400

850500,0

СБШ-320

1

550

550

0,6

0,8

330

264,00

3456

912384,0

ДКсТ-10000

4

10

40

0,9

0,8

36

28,80

1728

49766,4

Насоси 560

2

560

1120

0,6

0,85

672

571,20

7800

4455360,0

ПІДСУМОК

1577

8037050,4

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Обґрунтування доцільності створення салону краси Beauty-N
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.