Розділи економіки

Потреби в мастильних матеріалах

Потреби АТП в мастильних матеріалах визначають виходячи з встановлених нормативів витрат по кожному виду. Використовувані норми витрат мастильних матеріалів визначені в літрах або кілограмах на кожні 100 л загальних витрат палива.

Розрахунки проводимо за такими формулами:

;

де - витрати масла для двигуна, л;

- діючий норматив витрат масла для двигуна, л;

;

де - витрати масла для трансмісії, л;

- діючий норматив витрат масла для трансмісії, л;

;

де - витрати масла спеціального, л;

- діючий норматив витрат масла спеціального, л;

;

де - витрати мастила консистентного, кг;

- діючий норматив витрат консистентного мастила, кг;

Подібні статті по економіці

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з ва ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.