Розділи економіки

Потреби в мастильних матеріалах

Потреби АТП в мастильних матеріалах визначають виходячи з встановлених нормативів витрат по кожному виду. Використовувані норми витрат мастильних матеріалів визначені в літрах або кілограмах на кожні 100 л загальних витрат палива.

Розрахунки проводимо за такими формулами:

;

де - витрати масла для двигуна, л;

- діючий норматив витрат масла для двигуна, л;

;

де - витрати масла для трансмісії, л;

- діючий норматив витрат масла для трансмісії, л;

;

де - витрати масла спеціального, л;

- діючий норматив витрат масла спеціального, л;

;

де - витрати мастила консистентного, кг;

- діючий норматив витрат консистентного мастила, кг;

Подібні статті по економіці

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.