Розділи економіки

Потреби в мастильних матеріалах

Потреби АТП в мастильних матеріалах визначають виходячи з встановлених нормативів витрат по кожному виду. Використовувані норми витрат мастильних матеріалів визначені в літрах або кілограмах на кожні 100 л загальних витрат палива.

Розрахунки проводимо за такими формулами:

;

де - витрати масла для двигуна, л;

- діючий норматив витрат масла для двигуна, л;

;

де - витрати масла для трансмісії, л;

- діючий норматив витрат масла для трансмісії, л;

;

де - витрати масла спеціального, л;

- діючий норматив витрат масла спеціального, л;

;

де - витрати мастила консистентного, кг;

- діючий норматив витрат консистентного мастила, кг;

Подібні статті по економіці

Оцінка інвестиційної привабливості регіону
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість - це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та ...

Сутність конкуренції, олігополії, монополії
конкуренція олігополія монополія Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.