Розділи економіки

Визначення технічного рівня і комплексного показника рівня якості виробу на стадії проектування

У даній роботі розраховується двічі показник рівня якості розроблюваного виробу в порівнянні з замінюваним (ПЯ1), та кращим світовим (ПЯ2). [1]

Для визначення комплексного показника рівня якості виділяємо технічні та експлуатаційні параметри, що найбільш повно характеризують споживчі властивості проектованого та аналогічних виробів. Відносні показники якості проектованого виробу визначаються по відношенню до змінюваного (qi1) та кращого світового (qi1) по кожному із відібраних параметрів і розраховуються шляхом ділення їх числових значень за формулою:

(2) = Pin/Pi1(2), якщо Pin>Pi1(2) (1.1)(2) = Pi1(2)/Pin, якщо Pi1(2)>Pin (1.2)

і = 1,2, . n,

де qi1(2) - відносний і-й показник якості проектованого приладу в порівнянні до замінюваного (qi1) та кращого світового (qi2);Pin,Pi1(2),- кількісні значення одиничного і-го показника відповідно виробів проектованого, замінюваного та кращого світового, натуральних одиниць; n - кількість відносних показників якості, що дорівнює числу параметрів, які розглядаються, шт.

Оскільки нас цікавить зміна кожного і-го параметра проектованого виробу по відношенню до замінюваного та кращого світового взірця, з врахуванням коефіцієнта вагомості по кожному параметру, то:

Аі1(2) = ki/100(qi -1), (1.3)

де Аі1(2) - одиничні показники якості і-го техніко-експлуатаційного параметра замінюваного та кращого світового взірців відповідно, відносні одиниці; ki - коефіцієнт вагомості і-го параметра, що визначає його відносну вагомість (значимість). Сума цих коефіцієнтів дорівнює 100%.[2]

Комплексний показник рівня якості проектованого виробу по відношенню до замінюваного (Пя1) та кращого світового (Пя2) дорівнює:

Пя1(2) = 1 + Аі1(2) (1.4)

В таблиці 1.1 наведена оцінка технічного рівня і розрахунок комплексного показника якості блендера PHILIPS HR 1364. <http://rozetka.com.ua/ru/products/details/97458/index.html>Замінюваним виробом є BOSCH MSM 7300, кращим світовим - BRAUN MR 530 Sauce. [3]

Таблиця 1.1

Оцінка технічного рівня і розрахунок комплексного показника якості блендера PHILIPS HR 1364

Показники

Числові значення показників виробів

Відносні показники якості

Коефіцієнт вагомості

Показники якості

Технічний рівень

Проекто-ваного (PHILIPS)

Заміню-ваного (BOSCH)

Кращого світовог(BRAUN)

qi1

qi2

Аі1

Аі2

1. Призначення

1.Потужність, dpi

600

600

600

-1

-1

8

-6

-6

Н

1.2 Частота, Гц

60

50

70

1,02

1,1

5

0

-2,5

Н

1.3 Режими скорості

2

2

3

1

-1

9

1,04

-2,24

Н

1.4 Місткість для змішування, літри

1

0,7

0,5

1,4

2

8

0,75

0

В

1.5.Напруга

220

220

240

1,1

1,1

3

0,72

1,8

П

1.6 Вага (кг)

1,6

1,3

1,3

1

1,3

9

0,91

0,28

П

Розміри, м:

Довжина шнура

1,3

1,5

1,2

1,25

1,12

5

0,55

0,6

П

1.9 Місткість для змішування, літри

1

0,7

0,5

1,4

3

8

1,3

3,7

П

висота

40,5

38

33

1,15

1,22

5

0,95

2,7

П

2. Надійності

2.1 Середня вартість технічного обслуговування

150

150

200

1

1,33

7

0

3,3

П

3. Ергономічні

3.1 Гігієнічні (шум)

3,3

3,8

4

1,15

-1,21

7

0,3

-0,2

Н

3.2 Фізіологічні (к-сть насадок)

2

3

2

1,05

1

6

0,1

0

В

3.3 Психологічні

3,8

3,8

4

1

-1,05

2

0

-0,1

Н

4. Естетичні

4.1 Інформаційна виразність (оригінальність, відповідність моді)

4,5

4,5

4,6

1

-1,02

2

0

-0,04

Н

4.2 Раціональність форми (конструктивне рішення, особливості виготовлення)

4,3

4,1

4,4

1,05

-1,02

4

0,1

-0,04

Н

4.3 Цілісність композиції (пропорційність)

4,5

4,4

4,1

1,02

1,1

5

0,04

0,2

П

4.4 Товарний вигляд (стійкість поверхні виробу до пошкоджень, чіткість виконання фірмових знаків)

4,6

4,6

4,7

1

-1,02

2

0

-0,04

Н

5. Безпека роботи виробу, бали

1

1

1

1

1

4

0

0

В

Всього

100

5,12

-1,01

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.