Розділи економіки

Тінізація земельних відносин

Оскільки суцільна інвентаризація земель в Україні не проводилася з початку земельної реформи, відомості про земельні ділянки у земельному кадастрі є неповними та неточними, геопросторова інформація щодо більшої половини земельних ділянок державної власності відсутня. Невідповідність фактичних меж ділянок та зазначених у документації із землевпорядкування пов’язана з недостовірністю відомостей у державному земельному кадастрі та з самовільним захопленням земельних ділянок.

Така ситуація створює умови для "легалізації" правопорушень, пов’язаних із самовільним захопленням земельних ділянок або їх нецільовим використанням.

Неповнота та неузгодженість нормативної бази з оцінки земель, яка згідно Земельного кодексу України є складовою державного земельного кадастру, спричинює тіньові відносини, пов’язані із заниженими оцінками вартості земельних ділянок.

Через недосконалість існуючих методологічних засад щодо бонітування ґрунтів та грошової оцінки земель, відсутність нормативних документів щодо проведення економічної оцінки земельних ділянок, створюються умови для заниження їх вартості під час продажу та відведення в оренду і, як наслідок, недоотримання доходів Державного та місцевих бюджетів.

3. Заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Через заборону фізичним і юридичним особам відчужувати землі сільськогосподарського призначення, за винятком передачі її у спадок та вилучення для суспільних потреб, операції купівліпродажу таких земель здійснюються з використанням механізмів зміни їх цільового призначення. Щоб обійти заборону на продаж паїв, вони переводяться у категорію земель особистого селянського господарства, а потім - у категорію житлової та громадської забудови, торгівля якими дозволена. За даними Держземагентства, за час дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення було змінено цільове призначення понад 170 тис. га сільськогосподарських земель.

. Недієві механізми викупу та оренди земельних ділянок під приватизованими об’єктами нерухомості.

За оцінками експертів, нині близько 98 % земель промисловості перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання без належного оформлення прав. Відповідно до норм Земельного кодексу земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не підлягають продажу на конкурентних засадах. Через недосконалі процедури оцінки земель, орендна плата або вартість землі у разі її викупу можуть бути економічно невиправданими для підприємств, виробничі потужності яких розташовані на цих ділянках.

. Недосконалі механізми спільного інвестування будівництва на земельних ділянках державної та комунальної власності.

Через неефективні процедури реалізації інвестиційних проектів суб’єктами державної або комунальної власності спільно з приватними інвесторами, приватні інвестори можуть набувати право на земельні ділянки державної або комунальної власності на невигідних для держави або громади умовах. З використанням корупційних схем договори спільного інвестування будівництва на земельних ділянках державної або комунальної власності складаються на умовах, коли пайова участь приватного інвестора є незначною у здійсненні найбільш витратних робіт за рахунок бюджетних коштів. Після завершення будівництва кожна сторона набуває право власності на визначені договором частини збудованого об’єкта нерухомості, відповідно, і земельної ділянки, на якій він розташований.

Подібні схеми використовуються для набуття права власності на землі оборони. За інформацією Комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності, через використання таких схем поширювалася практика набуття права власності на військове нерухоме майно фірмами забудовниками на підставі рішень судів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.