Розділи економіки

Тінізація земельних відносин

6. Недієві механізми контролю використання земель.

Недієві механізми контролю використання земель поширюють практики їх самовільного захоплення та використання не за цільовим призначенням. В Україні наявні наукові розробки та ефективний інструментарій контролю цільового використання земель, заснований на методах космічного зондування, але він не використовується контролюючими органами. Крім того, за інформацією Держземагентства, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не завжди належним чином реагують на клопотання контролюючих органів щодо усунення порушень земельного законодавства та приведення у відповідність із ним ухвалених рішень з питань регулювання земельних відносин, використання і охорони земель.

Викривлення даних щодо використання земель у сільському господарстві формує тіньовий обіг сільськогосподарської продукції. Це негативно впливає на продовольчу безпеку держави та на функціонування механізмів конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції, створює умови для тіньового експорту продукції сільського господарства. За даними пілотних вибіркових обстежень Лабораторії аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроекології і економіки природокористування Української академії аграрних наук, відхилення фактичних даних від офіційних щодо площ посівів сільськогосподарських культур у трьох районах (Канівському, Миронівському, Магдалинівському) становило у середньому понад 20 %.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.