Розділи економіки

Підприємство як суб'єкт господарювання

Від характеру соціально-економічного поєднання працівників із засобами виробництва значною мірою залежить тип підприємств. Якщо, наприклад, засоби виробництва належать окремому власнику або групі власників і працівники наймаються на умові продажу робочої сили за певну заробітну плату, це підприємства капіталістичні.

Необхідно зазначити, що в Україні та в багатьох інших країнах розрізняють такі основні види підприємств (Рис.1.1):

Рис.1.1 Види підприємств.

- Державні засновані на державній формі власності. Оскільки вона поділяється на загальнодержавну та комунальну, відповідно виділяють загальнодержавні та комунальні підприємства;

- колективні трудові - засновані на власності трудового колективу.

Розрізняють колективні трудові підприємства (або народні підприємства), кооперативні, підприємства громадських організацій та ін.

- приватні - засновані на власності окремої особи (капіталіста), який наймає робочу силу;

- колективні (акціонерні) - засновані на власності кількох власників капіталу, які наймають робочу силу;

- індивідуальні (приватні) трудові - засновані на приватній власності фізичної особи та її особистій праці;

- сімейні - засновані на праці членів однієї сім'ї;

- спільні (змішані) - засновані на поєднанні різних форм власності, в тому числі із залученням іноземного капіталу [4, c.624].

Отже, можна сказати, що не надто важливо як правильно класифікувати підприємство. Більш важливим аспектом є те, як правильно розпочати і створити підприємство, здатне функціонувати в складних економічних умовах.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва
В статті проаналізовані погляди різних вчених-аналітиків і чиновників щодо ситуації на ринку зерна і особливо гречки. Показано, що тільки прозорість руху зерна, його моніторинг й забезпечення рівновеликих прибутків на всьому ланцюгу в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.