Розділи економіки

Оцінка фінансового стану підприємства

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу ТОВ "Альфа - Стар" за 2010-2012 роки. Вихідні дані знаходяться в додатках А-В (табл.2.2)

Таблиця 2.2 - Горизонтальний та вертикальний аналіз активів балансу ТОВ"Альфа -Стар" за 2010-2012 роки

Активи

На кінець року, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Нематер. активи

1694

984

3323

2339

1629

237,70

96,16

0,06

0,03

0,09

0,06

0,03

Незавершене будівництво

410127

433066

470242

37176

60115

8,58

14,66

14,0

13,31

12,36

-0,95

-1,64

Основні засоби

1521815

1569510

1638404

68894

116589

4,39

7,66

51,96

48,23

43,07

-5,16

-8,89

Довгостр. фінансові інвестиції

16982

18885

18487

-398

1505

-2,11

8,86

0,58

0,58

0,49

-0,09

-0,09

Довгостр. Дебіторська заборг.

344

262

222

-40

-122

-15,27

-35,47

0,01

0,01

0,01

-0,00

-0,01

Відстрочені податкові активи

180811

184273

346346

162073

165535

87,95

91,55

6,17

5,66

9,10

3,44

2,93

Всього необоротні активи

2131773

2207057

2477024

269967

345251

12,23

16,20

72,78

67,82

65,11

-2,71

-7,67

Виробничі запаси

387349

394100

383939

-10161

-3410

-2,58

-0,88

13,22

12,11

10,09

-2,02

-3,13

Товари

4549

4416

6336

1920

1787

43,48

39,28

0,16

0,14

0,17

0,03

0,01

Дебіторська заборг. за товари

365289

528900

663604

134704

298315

25,47

81,67

12,47

16,25

17,44

1,19

4,97

Дебіторська заборг. за розрах.

1434

7732

963

-6769

-471

-87,55

-32,85

0,05

0,24

0,03

-0,21

-0,02

Інша поточна дебіторська Заборг.

12737

10888

9317

-1571

-3420

-14,43

-26,85

0,43

0,33

0,24

-0,09

-0,19

Грошові кошти

17772

70081

133556

63475

115784

90,57

651,5

0,61

2,15

3,51

1,36

2,9

Інші оборотні активи

2646

26188

122862

96674

120216

369,15

4543,31

0,09

0,80

3,23

2,42

3,14

Всього оборотні активи

792781

1043041

1320887

277846

528106

26,64

66,61

27,07

32,05

34,72

2,67

7,66

Витрати майбутніх періодів

4530

4030

6341

2311

1811

57,34

39,98

0,15

0,12

0,17

0,04

0,01

Вартість активів

2929084

3254128

3804253

550125

875169

16,91

29,88

100

100

100

0

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Техніко-економічні показники формувального відділення ливарного цеху
Литво є одним з найстаріших способів, яким ще в старовині користувалися для виробництва металевих виробів - спочатку з міді і бронзи, потім з чавуну, а пізніше із сталі та інших сплавів. В нашій країні високими темпами ростуть об'єм ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.