Розділи економіки

Програма виробництва та реалізації продукції, прийнята технологія виробництва

Для впровадження у життя стратегічного плану щодо відновлення прибуткової діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» було проведено наукове дослідження, в результаті якого встановлено, що технологія виробництва, що застосовується на даний час на ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є застарілою та неефективною. Для відновлення ефективності виробництва продукції необхідно запустити виробництво нового аглодоменого цеху на базі цехів агломераційного та доменного. У аглодоменому цеху планується встановлення нового виробничого устаткування - аглодоменної «ківш-печі», замість обладнання агломераційного та доменного цехів.

У відповідності до проекту технічного переоснащення плануються наступні заходи з покращення процесу виробництва сталі:

покращення якості доменного коксу;

підвищення рівня заліза у залізовмісній сировині;

зменшення вмісту сірки та кремнію;

скорочення періодів холостого ходу та простоїв;

поліпшення якості агломерату;

збагачення доменного дуття киснем тощо.

Для переходу на новий аглодоменний тип виробництва необхідно встановити нове виробниче обладнання - аглодомену «ківш-піч».

На практиці процес „ківш-піч” („ladle-furnace” - ківш-піч, пер. з англ.) включає в себе наступні технологічні операції: оброблення металу при зниженому тиску (вакуумування), продувка металу інертним газом, перемішування крапель металу зі шлаком, продувка металу порошкоподібними матеріалами, магнітогідродинамічне інжекційне оброблення сталі рідким алюмінієм, нагрівання сталі у ковші, прискорена або спрямована кристалізація металу. У цьому плані, агрегати, що використовуються для позапічної обробки сталі, умовно можна поділити на декілька груп: без додаткового підігріву або подачі тепла у процесі обробки (установки для обробки вакуумом, для введення в метал порошкоподібних реагентів, установки типу накритого кришкою ковша при продувці металу інертним газом); підведення тепла здійснюється у результаті окиснення заліза і домішок при продувці киснем (конвертори типу AOD, VODC, RH-OB, RHO та інші); з електричним підігрівом. У світі ряд промислових машинобудівних компаній займається випуском установок типу „ківш-піч”, які мають свої особливості та відмінності у конструктивному та технологічному плані. Використання їх на практиці виправдалось досить високими техніко-економічними показниками. Головне, щоб цей агрегат відповідав заданим необхідним вимогам конкретного металургійного заводу і забезпечував виконання поставлених задач до якості продукції.

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.