Розділи економіки

Статистика груп населення за джерелами засобів існування

заняття населення кореляційний економічний

На підставі відповідей щодо джерел засобів існування, населення було розподілено на такі групи:

зайняте населення (зайняті на підприємствах, в організаціях, установах, селянських (фермерських) господарствах та іншими видами економічної діяльності);

зайняті в особистому підсобному господарстві;

особи, які отримують прибуток від власності;

стипендіати;

пенсіонери, особи, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) та особи, які мають інший вид державного забезпечення;

особи, які отримують допомогу по безробіттю;

утриманці окремих осіб;

особи, які мають інше джерело засобів існування та особи, які не вказали джерело.

До зайнятого населення віднесені всі особи, які працювали за наймом на підприємствах, в організаціях, установах будь-яких форм власності, включаючи селянські (фермерські) господарства і окремих громадян; особи, які самостійно (індивідуально) забезпечували себе роботою і не перебували у штаті будь-якого підприємства, організації, установи; особи, які займалися трудовою діяльністю на власному підприємстві як індивідуальні власники; зайняті у власному селянському (фермерському) господарстві, зареєстрованому в установленому порядку; особи, які виконували будь-яку неоплачувану роботу на приватному, сімейному підприємстві або фермерському господарстві, яке належить одному із членів домогосподарства цієї особи (крім зайнятих в особистому підсобному господарстві). До зайнятого населення віднесені також пенсіонери і стипендіати, які на момент перепису населення мали постійну роботу.

До зайнятих в особистому підсобному господарстві віднесені особи, зайняті в своїх підсобних господарствах виробництвом сільськогосподарської продукції або доглядом за худобою, незалежно від того, чи ця продукція буде використана на продаж (обмін), чи для особистого споживання.

До осіб, які отримують прибуток від власності, віднесені: особи, що одержували прибуток від власного підприємства за умови, що сам власник на ньому не працює; особи, які отримували прибуток у вигляді орендної плати за здані в оренду земельні ділянки, житлові приміщення, гаражі, дачі тощо; особи, які отримували прибуток у вигляді виплати відсотків за грошовими вкладами, за кредит, за позики банку; власники акцій (акціонери), які одержували прибуток у вигляді виплати дивідендів тощо.

До стипендіатів віднесені студенти навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які отримували стипендію.

До пенсіонерів віднесені особи, для яких головним джерелом засобів існування була пенсія за віком, інвалідністю, вислугу років, у зв’язку з втратою годувальника, соціальна пенсія тощо.

До осіб, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) віднесені ті, хто одержував державну соціальну допомогу, а саме: допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомогу для догляду за дитиною - інвалідам; допомогу на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей військовослужбовців строкової служби; допомогу на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років.

До осіб, які мають інший вид державного забезпечення, віднесені вихованці дитячих будинків, будинків дитини та шкіл-інтернатів; особи, що проживають у будинках-інтернатах для осіб похилого віку та інвалідів; особи, які перебувають на забезпеченні державних організацій тощо.

До осіб, які отримують допомогу по безробіттю, віднесені особи працездатного віку (чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років), які були зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні і отримували допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю.

До утриманців окремих осіб віднесені діти та інші особи, які не займалися ніякими видами економічної діяльності, що приносять заробіток або доход, не отримували пенсію або стипендію і жили за рахунок коштів родичів чи інших осіб.

До осіб, які мають інше джерело засобів існування, віднесені громадяни, які в якості джерела засобів існування при перепису населення вказали, наприклад, заощадження або щось інше, що не входить до перелічених вище джерел.

Дані про групи населення України за джерелами існування наведені у таблиці 1.2.1.

Таблиця 1.2.1

Джерела засобів існування

Всього населення, осіб

Все населення

48240902

зайняті на підприємстві, в організації, установі, селянському (фермерському) господарстві

13905854

зайняті у окремих громадян

726212

зайняті на власному підприємстві

231081

зайняті на індивідуальній основі

432728

зайняті у власному селянському (фермерському) господарстві

38175

зайняті на сімейному підприємстві без оплати праці

17639

зайняті в особистому підсобному господарстві

1818490

ті, що отримують прибуток від власності

85872

пенсіонери

12384971

стипендіати

304525

ті, що отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю)

318083

з них:

навчаються

39173

не навчаються

256720

ті, що отримують допомогу по безробіттю

720909

ті, що мають інший вид державного забезпечення

511132

з них:

навчаються

122880

не навчаються

376197

ті, що знаходяться на утриманні інших осіб

15008435

з них:

навчаються

8058334

не навчаються

4554304

ті, що мають інше джерело засобів існування

1560944

з них:

навчаються

28161

не навчаються

1532009

ті, що не вказали основне джерело засобів існування

175852

одне джерело засобів існування

42342951

два джерела засобів існування

5309185

три джерела засобів існування і більше

412914

ті, що не вказали жодне джерело засобів існування

175852

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Статистичні таблиці в аналізі сільськогосподарського виробництва
Вибраною темою для написання цієї роботи є „Використання статистичних таблиць в аналізі сільськогосподарського виробництва”, це зумовлено великим значенням цього статистичного елементу в системі зведення і групування матеріалів статист ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.