Розділи економіки

Виробничий план

Виробничий цикл складається з ряду послідовних (відповідно до прийнятої технології) операцій. На виконання кожної операції потрібні устаткування, оснащення і інструменти, матеріали і енергоресурси, робоча сила і час.

Виробничий цикл електропостачання складається з експлуатаційного і ремонтного обслуговування електроустаткування.

Складання графіка планово-попереджувальних ремонтів електроенергетичного устаткування

Система планово-попереджувальних ремонтів електроенергетичного устаткування передбачає виконання трьох видів робіт: капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування устаткування. На основі тривалості ремонтного циклу, міжремонтного і міжоглядового періодів, а також норм трудомісткості ремонтних заходів для потрібного при реалізації проекту устаткування складемо середньорічний графік планово-попереджувальних ремонтів устаткування мережі (табл. 4.1.).

Силові трансформатори (СТ):

К1 36 міс. П1 36 міс. П2 36 міс. П3 36 міс. К2

Двигуни (Д):

К1 8 міс. П1 8 міс. П2 8 міс. П3 8 міс. П4 8 міс. П5 8 міс. П6 8 міс. П7 8 міс. П9 8 міс. К2

Трансформатори струму і напруги (ТСіН):

К1 36 міс. К2

Вакуумні вимикачі та їхні приводи (ВВіП):

К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. К2

Вимикачі навантаження та їхні приводи (ВНіП):

К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. К2

Роз'єднувачі, віддільники, короткозамикачі і заземляючи ножі (РВКіЗН):

К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. К2

Розрядники трубчасті і вентильні (РТіВ):

К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. П4 12 міс. П5 12 міс. К2

Кабельні лінії електропередач (КЛЕП):

К1 12 міс. П1 12 міс. П2 12 міс. П3 12 міс. П4 12 міс. П5 12 міс. П6 12 міс. П7 12 міс. П8 12 міс. П9 12 міс. П10 12 міс. П11 12 міс. П12 12 міс. П13 12 міс. П14 К2 12 міс.

Таблиця 4.1 - Графік ППР

Устаткування

Кількість

Вид та місяць останнього ремонту

Трудомісткість за місяцями року, люд.-год.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СТ

26

К1: 01.5 П1: 07.5

П2: 08.6

П3:11.10

Д

4

К1: 04.2 П1:08.2

П12

22

ТсіН

14

К1: 01.7 К2:08.7

ВВіП(ВН)

2

К1: 02.1 П1: 10.1

П11

П22

РВКіЗН

36

К1: 01.9 П1: 03.9 П2: 04.9 П3: 07.9

П19

П29

П39

П49

РТіВ

10

К1: 04.3 П1: 08.3 П2: 10.4

П13

П23

П34

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Системи інвестицій поняття, структура, принципи функціонування
Процес розвитку ринкових відносин зумовлює необхідність подальшого дослідження організаційно-економічних умов здійснення інвестиційної діяльності, формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалення методів забезпеченн ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.