Розділи економіки

Підвищення рівня економічної безпеки шляхом збільшення рентабельності доходу підприємства

Одним із основних показників економічної безпеки на підприємстві є рентабельність. І саме тому для того, щоб підвищити рівень економічної безпеки підприємства ми пропонуємо збільшити рентабельність доходу підприємства шляхом скорочення собівартості продукції на ньому. Для того, щоб обґрунтувати свої думки розглянемо цей метод на прикладі 2012 р.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2012 р. склала 26350 тис. грн., а прибуток - 712,3 тис. грн., звідси рентабельність - 2,7%, дохід від реалізації у 2012 р. - 32418,0 тис. грн., чистий дохід від реалізації робіт, послуг у 2012 р. - 27015,0 тис. грн. , якщо підприємству вдасться зменшити матеріальні затрати, то рентабельність значно підвищиться. Це можна зробити шляхом зміни технології, постачальників, зміни матеріалів для виробництва чи заміни їх на значно дешевші. Давайте ж розглянемо один спосіб із перелічених.

Найефективнішим, на нашу думку, є зміна технології. Проаналізувавши інновації на дорожньо-будівельному ринку можемо запропонувати наступне.

Нова технологія включає в себе застосування золомінеральної суміші для заснування дорожнього покриття.

Золомінеральна суміш складається з відходів від різних виробництв. Наприклад, річний пісок замінюється відходами від виробництва щебеню, причому використовуються найдрібніші фракції (до 5 мм), а в ролі в’яжучих матеріалів будуть використовувати відходи після виробництва вапняку.

Безліч перерахованих компонентів, які входять у відходи, накопичено в багатьох регіонах Росії та України, а головне, у великій кількості.

Взявши за основу золомінеральні суміші, було розроблено три різні види конструкцій покриття для автомобільних доріг: першої, другої і третьої категорій. На практиці науковцями було перевірено введення цієї технології. Побудувавши цех для виробництва золомінеральних сумішей, піддослідне підприємство отримало потужне виробництво: до 100 км автомобільних доріг вищої категорії.

Дороги з новим покриттям мають в 1,4 рази більшу стійкість до тиску, а також не мають властивості так швидко йти на знос, як старі. Таке разове підвищення модуля пружності з’являється завдяки тому, що золомінеральна суміш після укладання протягом 20-40 діб перетворюється на моноліт.

Такі технології володіють великим рядом плюсів, у порівнянні зі старими: 1. Час і трудомісткість, які витрачаються на будівництво таких доріг, скорочуються в 3 рази;

. Обсяги перевезених будматеріалів скорочуються в 3-4 рази;

. Вартість витрат скорочується в 2 рази;

. Монолітність такого покриття дороги дозволяє прибрати обмеження вантажопідйомності автомобілів;

. Така технологія дозволяє будувати дороги вищої категорії в 2 рази дешевше. Порадившись з експертами цієї галузі, ми прийшли до висновку, що, застосувавши цю технологію, можна скоротити витрати підприємства для початку не в 2 рази, але приблизно на 1000 тис. грн Це обумовлюється витратами на введення технології на підприємство та її дієвістю.

Отже, при скороченні собівартості продукції на 1000 тис. грн. вона становитиме - 25350,0 тис. грн. Новий прибуток - 1665 тис. грн.

Звідси розрахуємо рентабельність: (1665/32418)*100=51,7 %

Таким чином, методом скорочення собівартості рентабельність при введенні нової технології на ВАТ «Південьзахідшляхбуд» може збільшитися на 49 %. Отже, для підвищення рівня економічної безпеки на ВАТ «Південьзахідшляхбуд» ми рекомендуємо застосувати метод збільшення рентабельності доходу шляхом скорочення собівартості продукції за рахунок введення нової технології будівництва доріг, адже він є дійсно ефективним та несе у собі велику перспективу для подальшого розвитку підприємства.

ВИСНОВОК

Проблеми власної економічної безпеки виникають перед кожним підприємством не тільки в кризові періоди, але і під час роботи в стабільному економічному середовищі, комплекс розв'язуваних при цьому цільових задач має істотне розходження. В якості однієї з цілей моніторингу економічної безпеки підприємства є діагностика його стану за системою показників, що враховують специфічні галузеві особливості, найбільш характерних для даного підприємства і які мають для останнього важливе стратегічне значення.

Будь-який бізнес відрізняється складністю, постійним станом боротьби і гострою конкуренцією фірм. Стійкі «правила» не існують ні для партнерів, ні, певною мірою, для держави. Підприємства змушені постійно пристосовуватися до недосконалості законодавчої бази, брак кваліфікованих працівників, зношеність виробничого обладнання, дефіциту обігових коштів, жорсткої грошової і податкової політики держави, неплатоспроможності партнерів та ін.

Результатом забезпечення економічної безпеки підприємства є стабільність (надійність) його функціонування, ефективність фінансово-економічної діяльності (прибутковість), особиста безпека персоналу. До ресурсів забезпечення надійного існування і прогресивного розвитку підприємства відносяться: персонал підприємства, матеріальні та інтелектуальні (інформаційні) ресурси.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.