Розділи економіки

Підвищення рівня економічної безпеки шляхом збільшення рентабельності доходу підприємства

Об'єкт і суб'єкт системи забезпечення економічної безпеки підприємництва тісно взаємопов'язані. Об'єктом системи в цілому, як уже говорилося, виступає стабільний економічний стан суб'єкта підприємницької діяльності в поточному та перспективному періоді. Конкретними ж об'єктами захисту виступають ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові. Серед суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки підприємницької діяльності, найбільше значення має служба власної економічної безпеки [18, с. 157-158]. Аналізуючи дані по підприємству ВАТ «Південьзахідшляхбуд» можна зробити наступні висновки: товариство немає постійної стабільності економічної безпеки, у 2010 р. прослідковувалась найбільша захищеність, трохи менша у 2012 р. та найменша - у 2011 р. Така тенденція може бути зв’язаною за переважною залежністю від кількості заключних угод та контрактів фірми. Одним із основних показників економічної безпеки на підприємстві є рентабельність. І саме тому для того, щоб підвищити рівень економічної безпеки підприємства було запропоновано збільшити рентабельність доходу підприємства шляхом скорочення собівартості продукції на ньому. При проведенні дослідження та розрахунків рентабельність при введенні нової технології на ВАТ «Південьзахідшляхбуд» може збільшитися на 49 %.

Отже, щоб покращити стан економічної безпеки на підприємстві було розроблено ряд рекомендацій та прорахований один із методів, а саме - це збільшення рентабельності доходу шляхом скорочення собівартості, запропоновано введення нової технології будівництва доріг. При введенні їх у дію ВАТ «Південьзахідшляхбуд» може дійсно досягти високих результатів в даному аспекті.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.