Розділи економіки

Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

ТОВ «Fantasy Drive» має лінійну організаційну структуру підприємства.

Всі необхідні функції управління виконуються лише лінійним керівником, що дозволяє чітко розподілити права, обов'язки і відповідальність співробітників. Таким чином, оргструктура повністю відповідає характеру діяльності підрозділів.

Для працівників встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями і 8-годинним робочим днем. Річний фонд робочого часу становить 1856 годин, який обчислюється за формулою (2.6)

Nрік = N*tзм.*T (2.6)

Таблиця 2.4 - Розподіл робочого часу на підприємстві за рік

Кількість змін за добу (N)

1

Тривалість однієї зміни, годин (tзм.)

8

Тривалість робочого тижня, днів

5

Кількість робочих днів у році, днів (T)

232

Кількість робочих годин на рік

1856

Чисельність основних працівників підприємства, безпосередньо зайнятих виробництвом продукції, розраховується за формулою (2.7)

Чор = (Тшт * РВП) / Д (2.7)

де: Чор - чисельність основних працівників, чол.;

Тшт - норма штучного часу на 1 продукції;

РВП - річна виробнича програма, шт.;

Д - річний фонд робочого часу, годин.

Чисельність основних працівників ТОВ «Fantasy Drive»

Чор = 0,04* 2784000/ 1856 = 60 (осіб)

Чисельність допоміжних робітників, апарату управління, службовців та молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) задається в процентному відношенні до чисельності основних робітників та зведено в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 - Розподіл працівників в процентному відношенні від загальної кількості та по відношенні до основних працівників

Категорія та професія працівників

Чисель-ність, осіб

% від числа основних працівників

% від загальної кількості працюючих

1. Основні працівники

60

100

75,9

2. Допоміжні працівники: в т.ч. працівник механічної майстерні

1

1,7

1,3

працівник вуглекислотної станції

1

1,7

1,3

працівник ремонтно-будівельного цеху

1

1,7

1,3

працівник холодильно-компресорної станції

1

1,7

1,3

працівник теплового пункту

1

1,7

1,3

хімік-технолог

1

1,7

1,3

водій

1

1,7

1,3

прибиральниця

2

3,3

2,5

3.Управлінський склад та бухгалтерія: в т.ч. директор

1

1,7

1,3

головний бухгалтер

1

1,7

1,3

менеджер

1

1,7

1,3

маркетолог

1

1,7

1,3

касир

1

1,7

1,3

начальник цеху

5

8,3

6,3

Всього

79

*

100

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Полиграфия
Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”. Дана те ...

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.