Розділи економіки

Види капіталу

Основний капітал - переносить свою вартість на продукт виробництва по частинах за відносно великий час (наприклад, верстат ).

Оборотний капітал - переносить свою вартість на продукт виробництва всю відразу (наприклад, борошно для випічки хліба).

Постійний капітал - не змінює розмір вартості, а лише переносить її на результат виробництва відразу, або частинами (всі витрати, окрім заробітної плати ).

Змінний капітал - використовується для найму робочої сили , має форму заробітної плати, змінює розмір вартості.

Фізичний капітал

Фізичний (реальний, або виробничий) капітал - капітал, вкладений у справу, який працює як джерело доходу у вигляді засобів виробництва: машини, обладнання, будівлі, споруди, земля , запаси сировини, напівфабрикатів і готової продукції, які використовуються для виробництва товарів і послуг.

Грошовий капітал

Грошовий капітал (грошова форма капіталу) - гроші , призначені для придбання фізичного капіталу. Потрібно звернути увагу, що безпосереднє володіння цими грошима не приносить доходу, тобто вони не стають капіталом автоматично. Цим вони відрізняються від фінансового капіталу у формі грошей на депозиті .

Фінансовий капітал

Фінансовий капітал - капітал, що утворився в результаті злиття промислових і банківських монополій . Його виникнення - один з основних ознак імперіалізму . [1] Критикуючи концепцію Р. Гільфердінга , що зводив поняття Фінансовий капітал до підпорядкування промислового капіталу банківським, В. І. Ленін так визначив сутність фінансового капіталу: «Концентрація виробництва; монополії, які виростають з неї; злиття або зрощування банків з промисловістю - ось історія виникнення фінансового капіталу і зміст цього поняття»

Подібні статті по економіці

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.