Розділи економіки

Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Німеччини

Серед перспектив розвитку продуктивних сил Німеччини можна виділити наступні:

Подальше використання вигідного геополітичного становища дасть змогу залучити більші суми капіталу внаслідок розвитку системи транспортних комунікацій через територію країни та морських комунікацій в межах обумовлених в договорах напрямках здійснення перевезень.

По-перше, необхідно відмітити, що перспективи розвитку і розміщення будь-якої країни випливають з додаткових резервних можливостей поліпшення територіально-галузевої структури її господарства, орієнтацією її на проведення тієї або іншої зовнішньоекономічної політики, вибір країною певної стратегії розвитку.

Оскільки Німеччина є державою, в якій система народного господарства сформувалась переважно відповідно до потреб зовнішнього ринку (значна питома вага іноземних інвестицій), то удосконалення господарської структури доцільно здійснювати за рахунок збільшення рівня розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва, шляхом впровадження новітніх технологій та сучасних розробок в сфері агротехнології.

Особливо великі перспективи Німеччина має для подальшого розвитку автомобілебудування.

Щодо інших сфер народного господарства, то всі вони нині розвиваються на основі іноземних капіталовкладень і перспективи розвитку тієї або іншої сфери залежать передусім від орієнтації інвестора, тому на даному етапі уряду Німеччини недоцільно вносити будь-які власні корективи щодо основних напрямків розвитку країни, бо всі ці корективи відносяться до компетенції країн Європейського союзу та США, які здійснюють капіталовкладення в економіку країни.

Проте, необхідно зазначити, що однією з можливих перспектив розвитку країни без зміни її зовнішньоекономічного курсу є розвиток туристичної галузі, яка набула свого розвитку в країні, але не на достатньому рівні, зважаючи на значний історично-культурний потенціал Німеччини. Основними чинниками, що негативно впливають на приплив туристів в країну, є несприятливі для відпочинку погодні умови та наявність навколо Бельгії великої кількості конкурентів у туристичній галузі. Тому на даному напрямку основна ставка повинна робитися на проведення додаткових рекламних заходів по залученню туристів.

Розвиток продуктивних сил Німеччини є дуже важливим не тільки для самої країни чи Європи, а для багатьох країн світу. Про це свідчать наступні дані:

Німецький капітал зараз вкладений майже в кожну країну світу.

На земній кулі немає жодної країни світу, в якій населення не користується автотранспортними засобами німецьких фірм.

Майже в кожній третій країні, що розвивається - обсяг німецьких інвестицій є найбільшим

До того ж Німеччина є членом ООН (з 1973р.), Європейського Союзу, ОЕСР, ЕОУС, Євротому, ЗЕЗ, НАТО.

Дослідивши продуктивні сили Німеччини варто зазначити, що в останні роки економіка Німеччини знаходиться на підйомі. В 2008 році ВВП збільшився на 2,8%. Разом з тим, економічне зростання в східних землях уповільнилося. Високим рівнем розвитку виділяються металургійна, хімічна, електротехнічна, машинобудівна галузі; будівельна, нафтопереробна, текстильна, харчова промисловість.

Україна стає потенційним торговим партнером Німеччини, так називаним «цільовим ринком». З огляду на поточну ситуацію і високий рівень конкурентоздатності німецької продукції в порівнянні з українською, можна прогнозувати подальший ріст зовнішньої торгівлі з Україною.

Проблемним на сьогоднішній день для Німеччини є сільське господарство, адже с/г підприємства мають суттєві проблеми, які інколи зумовлюють значні збитки (наприклад два останніх посушливих літа, весняні затоплення, хвороби великої рогатої худоби тощо), але бажання працювати, досягти успіху, єдність у подоланні кризи забезпечує високі результати

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.