Розділи економіки

Техніко-економічна характеристика підприємства

Станом на грудень 2011 р. виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти до 3000 т круп’яної продукції та 1000 т пластівців в місяць. Площа виробничих приміщень складає більше 3000 кв. м., складських приміщень - 1000 м2.

На підприємстві працює 230 чоловік, з яких 16 осіб пенсійного віку та 147 осіб, стаж роботи яких більше 10 років, налічується 3 інваліда.

В якості виробничо-управлінської структури підприємства виступає структура лінійно-функціонального типу, що підвищує ефективність управління діяльністю підприємства, забезпечує чітку роботу кожного підрозділу й організації в цілому завдяки жорсткій системі зв’язків [33], а також сприяє відносно швидкому здійсненню управлінських рішень [77].

На підприємстві виділяють наступні структурні підрозділи: цех по виробництву круп та пластівців швидкого приготування; склад зберігання зернових та технічних культур; дільниця фасування готової продукції; склад зберігання готової продукції; склад відходів виробництва; котельня; ремонтно-механічна дільниця; електродільниця; охорона; лабораторія; адміністрація.

Організаційна структура підприємства представлена у додатку В.

Проаналізуємо діяльність підприємства за допомогою SWOT-аналізу: виявленню можливостей та загроз розвитку компанії, встановлення слабких та сильних сторін (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Основні характеристики діяльності підприємства

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. вигідне транспортне та географічне положення, сусідство з крупними агропромисловими регіонами України й Росії, що забезпечує близькість бази сировини і низькі ціни на сировину та транспортні витрати на її доставку в порівнянні з іншими регіонами; підприємство знаходиться поруч з розвинутими транспортними магістралями та залізничним вузлом; 2. відповідність вибраного напряму виробництва продукції сучасному рівню розвитку ринку переробки сільськогосподарської продукції; 3. сучасні енергозберігаючі технологій, які положено в основу виробництва: біокотельня для виробітку пару та тепла на виробничі потреби (в майбутньому встановлення в біокотельні додаткового котла з парогенератором для виробітку власної електроенергії); замкнутий цикл води на виробничі потреби, власна свердловина; 4. висококваліфікований персонал, який свій час був незатребуваний у зв’язку з закриттям великих промислових підприємств: заводів ЗБК-2, "Хімпром", "Агрохімкомплекс"; чітко розроблена стратегія маркетингу та ринкова тактика; 6. потужний науково-технологічний та виробничий ресурс: наявність сучасного високотехнологічного устаткування для виробництва продукції, технології виробництва, власна лінія зерноочистки; 7. власний автопарк, складські потужності з необхідною інфраструктурою; 8. впровадження системи управління якістю згідно з міжнародними стандартами якості ISO 9001:2008; наявність лабораторії контролю якості по перевірки вхідної сировини та кінцевої готової продукції; 8. безвідходність виробничого процесу: усі продукти переробки зернобобових (зерновідходи та висівки) використовуються для виробництва комбікормів та реалізації іншим споживачам; 9. конкурентні ціни на продукцію за рахунок більш низької собівартості продукції згідно з вимогами ринку та потребами споживачів в порівнянні з підприємствами інших регіонів України; 10. широкий асортимент продукції, характерної для даної галузі; 11. добре налагоджена логістика постачання та збуту (50 % споживачів продукції підприємства - крупнооптові бази та торгівельні дома; робота з "сильними" дистриб’юторами).

1. при умовах постійного розширення виробництва продукції існує проблема недостачі складських потужностей; 2. недостатня кількість власних транспортних засобів; 3. використання принципу максимального використання потужностей, що впливає на накопичення запасів готової продукції й, як наслідок заморожування фінансових ресурсів у цих запасах та завантаженість складів; 4. неефективне управління запасами: запаси сировини, готової продукції бувають надмірно великі, що супроводжується великими витратами та замороженням фінансових коштів, а деколи у недостатній кількості - відставанням від графіків виробництва, втрати від простою виробництва, втрата можливого прибутку від реалізації, тощо. 5. в деяких випадках виробничі потужності не забезпечують необхідні для збуту об’єми готової продукції.

Можливості

Загрози

1. розширення ринків збуту як на території України та за кордоном;

зниження експортного потенціалу, за рахунок умов високої урожайності

2. освоєння нових технологій виробництва; 3. розширення асортиментного ряду продукції; 4. гнучке реагування на запити споживачів; 5. вдосконалення якості готової продукції; 6. ємкість ринку продуктів швидкого приготування ще не є вичерпною з точки зору об’єму споживчого попиту та широти асортименту; 7. підвищення інвестиційної привабливості бізнесу з виробництва продуктів швидкого приготування у зв’язку зі зростанням в Україні популярності цих продуктів; 8. альтернативні варіанти постачання готової продукції у зв’язку з відсутністю постачальників-монополістів та достатнім розвитком світового ринку зерна.

1. сільськогосподарських культур за кордоном; 2. висока конкуренція в галузі; 3. нестабільний політичний та економічний стан в крайні; 4. соціально-економічна криза в країні та за кордоном; 5. високий рівень інфляції в країні; 6. швидкі змін на ринку продукції; 7. вірогідність недостатнього матеріально-технічного забезпечення за рахунок низької урожайності сільськогосподарських культур у зв’язку зі складними погодними умовами; 8. вірогідність непорядних партнерів; 9. постійно зростаючі ціни на енергоносії та паливо; 10. зниження попиту як наслідок падіння доходів населення.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.