Розділи економіки

Техніко-економічна характеристика підприємства

Розглянувши слабкі та сильні сторони компанії, а також можливості та загрози, можна зробити висновок, що підприємство інтенсивно розвивається, має певну ланку на ринку, міцні партнерські стосунки зі своїми клієнтами, постачальниками та іншими партнерами, а також певну стратегію подальшого просування.

Матриця SWOT-аналізу дає змогу завдяки різноманітним комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз проаналізувати стратегію розвитку компанії згідно з умовами ринкового середовища (табл. 2.4).

Зіставлення сильних та слабких сторін з ринковими можливостями і погрозами дозволяє відповісти на наступні питання, що стосуються подальшого розвитку підприємства:

1. Як скористатися можливостями, використовуючи сильні сторони діяльності підприємства?

2. Як за рахунок сильних сторін діяльності підприємства нейтралізувати існуючі погрози?

. Як слабкі сторони підприємства можуть перешкодити скористатися можливостями?

. Яких погроз, посилених слабкими сторонами, потрібно більш всього берегтися?

Таблиця 2.4 Матриця SWOT-аналізу діяльності підприємства

Можливості

Загрози

Сильні сторони

1. розширення ринків збуту та інвестиційної привабливості бізнесу, тому що ємкість ринку не є вичерпною з точки зору об’єму споживчого попиту та широти асортименту. Цього можна досягти за рахунок більш низької собівартості продукції компанії, обумовленої досконалими виробничими процесами та близькістю бази сировини (менші витрати на виробництво продукції); високою якістю продукції та чітко розробленої стратегії маркетингу та ринкової тактики; 2. розширення асортименту за рахунок освоєння нових технологій виробництва; 3. вдосконалення якості готової продукції, тому що технологія виробництва продукції включає всі ланки переробки зернобобових культур по всьому ланцюжку: "від комбайну до кінцевого споживача"; 4. можливість швидко реагувати на зміни та запити ринку завдяки чітко розробленої маркетингової політики та тактики поведінки.

1. завдяки високій якості продукції, середніх цін на неї, досконалому виробничому процесу, безвідходності виробництва, які впливають на більш низьку собівартість, продукція компанії є конкурентною як на українському ринку, так і за кордоном та має свого споживача; 2. підприємство може швидко та гнучко реагувати на політичні, економічні загрози зовнішнього середовища за рахунок досвіду та роботи висококваліфікованого персоналу; 3. завдяки наявності сучасних енергозберігаючих технологій, які положенні в основу виробництва (біокотельня для виробітку пару та тепла на виробничі потреби, власна свердловина) вплив на ціну готової продукції постійно зростаючих цін на енергоносії та паливо є незначним у порівнянні з іншими підприємствами цієї галузі.

Слабкі сторони

1. недостатня кількість складських потужностей та автомобільного парку впливають на збутову діяльність та є вузьким місцем у логістичному ланцюжку; 2. недостатня кількість складських потужностей не дозволяє розширювати виробничі потужності, що в свою чергу також впливає на об’єми збуту готової продукції; 3. надмірна кількість запасів (завантаженість складів) призводить до заморожування грошових коштів, які можна було б вкласти в інші напрями діяльності компанії. 4. обмежена кількість складських площ та грошових коштів не дає змогу закупити сировину в бажаній кількості.

Можливість виникнення таких рисків: 1. ризик, пов’язаний зі ступенем доступності сировини в наслідок недостатніх пропозицій виробників сільськогосподарської продукції та недостатністю складських площ. 2. ризик відсутності або падіння попиту, хоча він є мінімальним.

Таким чином, можна зробити висновок, що сильні сторони компанії дають змогу реалізації її можливостей та протидії загрозам з зовнішнього середовища, а також впливають на більш низьку собівартість продукції в порівнянні з іншими компаніями-конкурентами. Слабкі сторони компанії потребують оптимізації, але є незначними в порівнянні з сильними сторонами підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій
Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.