Розділи економіки

Перевірка правильності складання податкової звітності з податку на прибуток

На етапі перевірка правильності і своєчасності подання податкової декларації та повноти сплати екологічного податку податковим ревізором-інспектором було перевірено правильність складання, заповнення та своєчасність подання податкової декларації з екологічного податку).

Декларація вважається правильно заповненою, якщо до неї внесені всі відповідні реквізити та поставлені прочерки у всі незаповнені рядки.

Згідно з ст. 250 ПКУ платники податку повинні подавати податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.

Результати перевірки були оформлені Робочими документом податкового ревізора-інспектора, які наведеними у таблицях 2.13.

Таблиця 2.13.

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки правильності запрвнення Податкової декларації з податку на прибуток ПАТ «Червона Зірка»

* ' Обов'язкові реквізити декларації

Правильність відображення

1

2

3

1.

Тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча)

+

2.

Податковий період

+

3.

Повне найменування платника податку

+

4.

Код згідно ЄДРПОУ

+

5.

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

+

6.

Код органу місцевого самоврядування за місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС за КОАТУУ

+

7.

Місце знаходження платника

+

8.

Найменування органу ДПС, до якого подається декларація

+

9.

Наявність прочерків у всіх незаповненях рядках декларації

+

10.

Наявність позначки про додаток, що додається до декларації

+

11.

Дата заповнення декларації

+

12.

Ініціали, підпис та реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорту керівника та головного бухгалтера

+

13.

Печатка платника податку

+

Отже, Податкова декларація з податку на прибуток КЗ «КОПТД» за рік 2009-2010 років відповідає порядку складання, що затверджений чинним законодавством та в ній заповнені всі обов'язкові реквізити.

При проведені податкової перевірки є перевірка правильності заповнення податкової декларації, робочий документ про що наведено у таблиці 2.14.

Таблиця 2.14.

Робочий документ податкового ревізора-інспектора з перевірки правильності Заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік на ПАТ "Червона Зірка»

Код рядка

ПКУ, яким слід керуватися при заповненні рядків Декларації

Заданими підприємства, грн.

Заданими податкового ревізора-інспектора, грн.

Відхилення

1

2

3

4

5

01

(рядок 02 4- рядок 03)

159323874

159323874

• Немає

02

Розділ Ш,ст. 135

159323874

159323874

Немає

03

Розділ Ш,ст. 135

1273788

1273788

Немає

04

(рядок 05 + рядок Об)

146127235

146127235

Немає

05

Розділ ПІ, ст. 138.1.1

146127235

146127235

Немає

05.1

Розділ НІ, ст. 138.1.1

. 1276556

1276556

Немає

06

(сума рядків 06.1 - 06.6)

7651262

7651262

Немає

06.2

Розділ III, ст. 138.10.2

7651262

7651262

Немає

06.3

Розділ ПІ, ст. 138.10.3

873004

873004

Немає

06.5

Розділ Ш,ст. 138.10.4

25590

25590

Немає

07

(рядок 01 - рядок 04) (+;-)

5545377

5545377

Немає

10

Розділ ПІ, ст. 151

21 %

21%

Немає

11

(рядок 07 - рядок 08 - рядок 09

41862

41862

Немає

(при позитивному значенні) * рядок 10/1001

 

14

(рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

5545377

5545377

Немає

 

16

(рядок 14 -рядок 15)(+;-)

5545377

5545377

Немає

 
Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Структура і функції ринку
Сучасна економіка є насамперед ринковою. Тому важливе значення має з'ясування сутності ринку, його структури, функцій та умов формування. Ринок не може існувати без системи підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів і ...

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоров'я є базовими для будь-якої країни. Від здоров'я населення країни залежить якість р ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.