Розділи економіки

Аналітична характеристика підприємства ПАТ «Червона Зірка»

ПАТ „Червона зірка” внесено до Єдиного Державного реєстру у 1994 році . З цього часу підприємство офіційно вважається створеним, набуло статусу юридичної особи.

Статут є установчим документом, де у письмовій формі визначаються основні правові норми господарської діяльності підприємства. В першому пункті Статуту ПАТ “Червона зірка” містяться дані про місце знаходження та повну назву підприємства. В другому пункті йдеться про мету та предмет діяльності підприємства. Одним із основних положень статуту є юридичний статус підприємства. В пункті 4 зазначається склад засновників, учасників та характеризуються права та обов’язки акціонерів. 5-й пункт встановлює величину Статутного фонду та порядок зміни його розміру. Наступним положенням є розпорядження акціями товариства. Про порядок розподілу прибутку та витрат йдеться в пункті 7. Органи управління ВАТ (Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Правління Товариства, Ревізійна комісія), їхні права та обов’язки, посадові особи характеризуються в пункті 8. В дев’ятому пункті Статуту йдеться про період звітності та оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності ПАТ. Порядок внесення змін до Статуту Товариства описується в наступному пункті. Останнім положенням є умови та порядок припинення діяльності Товариства. [61, 102- 103 с. ]

Завод "Червона Зірка" є одним із найстаріших підприємств по виробництву сільськогосподарських машин. Засновано в 1874 році англійцями братами Робертом и Томасом Ельворті. В 1977 році було збудовано перший виробничий корпус, де почали виготовляти сіялки та інші машини. Почалося активне будівництво заводу. В вісімдесяті роки завод Ельворті (так називався завод до 1922 року), був першим та єдиним не тільки в СРСР, а й у всій Європі. В дореволюційний період завод, поряд із сівалками виробляв молотили, масло бійки, просушки та інші с/г машини. Завод інтенсивно розширювався. Під час війни завод Эльворті став випускати снаряди, міни, міномети та інше військове спорядження для російської армії. Ця продукція займала біля 90% усього обсягу виробництва. Завод інтенсивно розбудовувався, збільшував потужність. До кінця 1917 року на заводі працювало понад 7 тисяч чоловік. Націоналізували завод Эльворті в квітні 1919 року. В перші роки після Громадянської війни завод відновлюється, організовуються роботи по виробництву сільгоспмашин. Вже на 1925 рік завод виготовив в 2,5 рази більше машин, ніж в 1913 році.

В 1927-28 роках завод почав експортувати сівалки в країни Близького Сходу. На заводе в 1929 році була створена перша в СРСР, тракторна сівалка Т-1 для висіву зернових. В 1937 році на міжнародній виставці в Парижі сівалка Т-7 отримала "Гран-прі". Від 15 червня 1993 року державний завод сільськогосподарського машинобудування „Червона зірка” перетворено 28 грудня 1993 року у відкрите акціонерне товариство по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона зірка”. В кінці 60-х років та в 70-і роки завод значно розширюється. Побудовано та введено в експлуатацію нові виробничі корпуси: № 90 - площею 31 тис. м2, що дозволило створити потужності по виробництву нових зернових сівалок типу СЗ-3,6. За всіма технологічними показниками - це сучасне виробництво. [46, 29- 30 с. ]

Зараз основна діяльність заводу - випуск сівалок. В 1991-98 роках заводом створені 12 нових високопродуктивних посівних машин та іншої сільгосптехніки:

- кукурудзяна сівалка СУПН-12А до трактора ХТЗ-120

- універсальна сівалка для висіву кукурудзи, соняшника та буряка УПС-12;

- зернова широкозахватна сівалка СЗ-10,8 до трактора ХТЗ-120;

- зернова СЗ-5,4 для більш ефективного використання потужності тракторами ЮМЗ-80, МТЗ-80;

- самохідна косарка-плющилка (дослідний зразок);

- спільно з КІСГом зернова шеренгова сівалка ЗС-4,2 з внутрішньо реберчастим висівним апаратом, глибокорозпушувач ГРН-3,9 та ін.

Віднедавна завод випускає культиватори, навантажувачі - стогомети, крупорушки. Освоєна та випускається невеликими партіями кукурудзяна жатка до комбайну "Лан".

Посівна та ґрунтообробна ПАТ "Червона Зірка" була неодноразово відмічена медалями та дипломами, як на українських, так і на міжнародних виставках. Сівалкам СЗ - 5,4 и УПС -12 був присвоєний експертною радою Асамблеї ділових кіл України знак "Найвищя проба".

ТОВ фірма «АЛЬТА ЛТД» є офіційним дилером заводу з 2000 року і пропонує широкий асортиментну лінійку техніки : сівалки, зчіпки, культиватори для суцільної та міжрядкової обробки. Предметом діяльності ВАТ „Червона зірка” є: виробництво (без ремонту) машин для рослинництва, виробництво (спеціалізоване) інших машин для сільського господарства, оптова торгівля сільськогосподарською технікою, спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угрупувань, навчання дорослих та інші види освіти, медична практика.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.