Розділи економіки

Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями витрат

За калькуляційними статтями аналізують собівартість по підприємству в цілому для того, щоб оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих і визначити вплив цих відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої продукції. Для того щоб наочно побачити показники собівартості продукції аналіз виконано у таблиці, в якій проведені розрахунки та порівняння показників собівартості.

Приклад розрахунків для аналізу наведений у таблиці 2.2

собівартість рентабельність підприємство

Таблиця 2.2

Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат (2011 р)

№ п/п

Стаття витрат

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді за собівартістю, тис. грн.

Відхилення витрат, тис. грн.: економія (-), перевитрати (+)

 

Зміни витрат, %

плановою

фактичною

1

Сировина та матеріали

2370

2300

-70

-0,77

2

Допоміжні матеріали

140

140

0

0,00

3

Транспортно - заготівельні витрати

1020

1050

+30

+0,35

4

Загальна вартість матеріалів

3530

3490

-40

-0,44

5

Паливо, енергія на технологічні цілі

950

1000

+50

+0,55

6

Заробітна плата основних працівників

900

870

-30

-0,33

7

Відрахування на соціальні заходи

430

430

0

0,00

8

Утримання та експлуатація устаткування

900

890

-10

-0,11

9

Загальновиробничі витрати

950

920

-30

-0,33

10

Адміністративні витрати

1350

1300

-50

-0,55

11

Разом заводська собівартість

9010

8900

-110

-1,21

12

Витрати на збут

90

100

+10

+0,11

13

Повна собівартість реалізованої продукції

9100

9000

-100

-1,10

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.