Розділи економіки

Ринкова позиція підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю „ Беркана-С” було створено у 1976 році і мало назву „Товари для дітей”. У 1994 році підприємство „Беркана-С” товариство з обмеженою відповідальністю.

Головною метою товариства є більш повне задоволення потреб населення міста в товарах та послугах ( перш за все - у товарах для дітей).

Предметом діяльності товариства є здійснення роздрібної та оптової торгівлі споживчими товарами (в першу чергу - товарами для дітей).

Крім того, відповідно цілям товариства, його діяльність включає наступні види:

- виробництво товарів народного споживання и продукції виробничо - технічного призначення;

-надання послуг суспільного харчування і послуг побуту;

торгово-посередницька діяльність;

здійснення транспортних перевезень всіма видами транспорту;

організація розважальних заходів;

проведення конкурсів, ярмарок, виставок;

інвестиційна діяльність;

надання рекламних послуг;

комерційна торгівля промисловими та продовольчими товарами;

комісійна торгівля.

ТОВ „Беркана-С” розташований у центральній частині міста. В районі його діяльності знаходяться такі підприємства, як „Будинок книжок”, „ГУМ”, багато різних магазинів, кафе, барів, офісів, жилих будинків та різноманітних установ. Тому кожного дня у магазині буває дуже багато людей.

Зовнішнє середовище підприємства складається з макросередовища та мікросередовища, тобто середовища прямого та непрямого впливу.

Макросередовище представлено факторами, впливати на які або змінювати вплив яких підприємство не в змозі, а може тільки пристосуватися до них. Ці фактори можуть не показувати прямого негайного впливу на операції, проте позначаються на них. Сюди відносяться політико - правові, економічні, соціально - демографічні та технологічні фактори.

Мікросередовище складається з факторів безпосереднього оточення підприємства: конкуренти, постачальники, споживачі, посередники, контактні аудиторії, у тому числі, державні органи.

Основними постачальниками ТОВ „Беркана-С” є приватні підприємства, які постачають пелюшки. Інші товари напряму надходять від заводів України.

Основними постачальниками дитячого взуття є Дніпропетровська фабрика взуття „Оріль” та Чернігівська фабрика взуття „Берегиня”. Трикотаж постачає дві фабрики Бердянська та Шахтарська. Постачальниками іграшок є ДЗІ (Донецький завод іграшок), спільне Білоруско - Російське підприємство „Мальвіна”. Канцелярські товари постачає Феодосійська фабрика. Підприємство „Беркана-С” працює з багатьма підприємствами України, які знаходяться у Києві, Львові, Харкові та у інших містах України.

З різними постачальниками різні умови оплати. Деякі підприємства, з якими ТОВ „Беркана-С” працює довгий час, здійснюють відпустку товарів не тільки по передоплаті, але і на умовах оплати після реалізації товару, тепер це дуже приваблива форма роботи. Також деякі підприємства надають відстрочку платежу.

Основними конкурентами є такі підприємства, як ВАТ „Дитячий світ”, ТОВ „ЦУМ”, ТЦ „Білий лебідь”, ВАТ «Маяк». Але не зважаючи на те, що у підприємства є сильні конкуренти, воно не здає своїх позицій на ринку.

Підприємство „Беркана-С” майже не вдається до допомоги посередників в області реалізації товарів, тому що має налагоджені зв'язки з підприємствами - виробниками.

Роздивимось як впливають фактори мікросередовища на діяльність підприємства.

Внутрішнє середовище - це середовище елементи і фактори якого є контролюючими, тобто, піддаються управлінню з боку керівництва підприємства. Суди відносяться такі фактори: організація управління, маркетинг, технологія, персонал, фінанси та імідж підприємства.

На сам перед найбільш позитивний вплив здійснюють такі фактори як: вигідне місце розташування, персонал, та імідж підприємства.

Після того як були визначені основні дані про зовнішнє і внутрішнє середовище організації, доцільно застосувати метод SWOT аналізу, за допомогою якого можна установити взаємозв'язок між даними елементами внутрішнього середовища організації й її зовнішнім оточенням. Це дозволить надалі більш чітко сформулювати стратегію на основі аналізу можливостей і погроз, що може зменшити ризик діяльності.

Простежити співвідношення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища можна за допомогою матриці.

Після складання матриці SWOT ми отримали можливість прослідкувати сильні та слабкі сторони нашого підприємства, а також конкурентні переваги орієнтуючись на які ми зможемо обґрунтувати розроблення стратегії .

Можна зробити висновок, що такі слабкі сторони як відсутність служби маркетингу та недостатнє вивчення діяльності конкурентів може привести то втрати своїх споживачів та значної долі ринку, а також позбавляє можливості завоювання нових покупців. Розроблювана стратегія повинна подолати слабкі сторони підприємства та передбачити існуючи та можливі погрози.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Поняття та види економічних систем
У сучасному глобалізованому світі функціонують і розвиваються різні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різноманітних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей. Актуальність теми досліджен ...

Структура та управління ЖКГ у Запорізькому регіоні
Житлово-комунальне господарство - це одна з важливих та пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.