Розділи економіки

Організаційна структура управління та виробництва підприємства

Організаційна структура - це модель взаємин між посадами на підприємстві та між його працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується, організується, направляється і контролюється. Отже, структура додає деяку форму (обрис) підприємству і забезпечує його відповідною базою для організаційного процесу і виконання робіт.

Мета структури:

) поділ праці;

) визначення завдань і обов'язків;

) визначення ролей і взаємовідносин;

) визначення каналів взаємозв'язку.

Організаційна структура управління - склад, взаємозв'язки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.

Організаційна структура управління зображена на рис. 1.

Виробнича структура управління зображена на рис. 2.

Рис. 2. Організаційна структура виробництва підприємства

На організаційній структурі управління показано, що найвищим органом на ПАТ “Полтавакондитер” є Загальні збори акціонерів. Далі йде ревізійна комісія та наглядова рада. Наглядовій раді підпорядковується Рада директорів, якій в свою чергу підпорядковується Генеральний директор. Далі, як зображено на рис.1 Генеральному директору підпорядковуються різні директори, які керують своїми відділами.

Організаційна структура виробництва підприємства (рис.2) включає в себе основне виробництво, допоміжне виробництво та обслуговуюче господарство.

До основного виробництва належать:

) обробні цехи (шоколадний цех, борошняний цех, цех халви, карамельний цех, зефірний цех, цукерковий цех);

) заготівельні цехи (пралі нове відділення, цех об жарки бобів, пресове відділення);

) складальні цехи (відділення розфасовки).

До допоміжного виробництва належить:

) електро-цех;

) механічна майстерня;

) компресорна;

) котельня;

) конструкторський відділ.

До обслуговуючого господарства належить:

) тарний цех;

) картонажний цех;

) складське господарство;

) транспортний цех.

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Перспективи розвитку СВК Залузький Теплицького району Вінницької області на 2012-2015 роки
Процес становлення основ ринкової економіки в Україні відбувається в умовах значної кризи та падіння рівнів виробництва всіх товарів, що викликає необхідність структурних перетворень у економіці. Дані процеси є наслідком дії як об'єкти ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.