Розділи економіки

Мета та види діяльності підприємства

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності, а також задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб та зростання добробуту його акціонерів та соціальних потреб працівників.

Предметом діяльності ПАТ “Полтавакондитер” є:

) кондитерська промисловість;

) виробництво кондитерських виробів, в тому числі і напівфабрикатів (наприклад какао у вигляді порошку тощо);

) оптова торгівля хлібом, хлібобулочними виробами, цукром, кавою, шоколадними та кондитерськими виробами тощо;

) роздрібна торгівля цукром, какао, пряностями, кондитерськими виробами тощо;

) створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних та фірмових магазинів;

) здійснення туристично-екскурсійної діяльності;

) самостійна реалізація кондитерських виробів через торгівельну мережу, в т. ч. фірмову, надання різних послуг населенню;

) здійснення зовнішньо-економічної діяльності відповідно до чинного законодавства;

) діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об’єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам;

) надання інформаційно-довідкових послуг з питань права, економіки, фінансів, управління тощо;

) різна зовнішньо-економічна діяльність;

) консультаційні та управлінські послуги;

) благодійницька діяльність та інше.

Для проведення аналізу обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності використовуємо дані форми №1-підприємництво (річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (розділ 2, графа 1) за 2009, 2010 та 2011 роки. Для цього заповнюється таблиця 1.

За даними таблиці 1 можна побачити, що найбільший обсяг реалізованої продукції за період з 2009 - 2011 роки спостерігався у 2011 році, і становив 428016,7 тис.грн. Зокрема, у 2011 році було найбільше реалізовано какао, шоколадних та цукристих кондитерських виробів 271461,4 (64,64%). Найменший обсяг реалізованої продукції спостерігався у 2009 році, і становив 381866,6тис.грн.

Подібні статті по економіці

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.