Розділи економіки

Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

Розрахуємо чистий прибуток підприємства за формулою 3.1:

, (3.1)

· - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період;

· - собівартість за той же період;

· - сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів,

· - податок на прибуток.

Таблиця 3.1 - Чистий прибуток ПП «Техлайф»

№ з/п

Основні показники

Сума всього, грн.

в тому числі по видах продукції:

CD

DVD

MiniCD

1

Доходи (виручка) від реалізації продукції

4884000,00

1260000,00

1512000,00

2112000,00

2

Податок на додану вартість (20%)

976800,00

252000,00

302400,00

422400,00

3

Виручка від реалізації (без ПДВ)

3907200,00

1008000,00

1209600,00

1689600,00

4

Повна собівартість продукції

2501214,97

652490,86

652490,86

1196233,24

в тому числі:

постійні витрати

812963,29

270987,76

270987,76

270987,76

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу
Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність ...

Розрахунки з покупцями і замовниками
Актуальність теми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.