Розділи економіки

Розрахунки витрат оборотних фондів

Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому 40-50%, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції.

Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції).

Таблиця 2.7 - Витрати на сировину ПП «Техлайф»

№ п/п

Найменування сировини та матеріалів

Норма витрат на одиницю продукції

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, рік, грн.

1

Полікарбонат

0,03

20880

13

271440

2

Металевий пил

0,01

6960

5,5

38280

3

Лакувальна суміш

0,006

4176

31

129456

4

Термобумага

0,001

696

36

25056

Всього

х

32712

х

464232

Таблиця 2.8 - Витрати на тару та пакувальні матеріали ПП «Техлайф»

Найменування

Витрати на шт. продукції

Кількість, шт.

Ціна, грн

Вартість, рік грн

1

Пластикові коробки

0,1

138000

1,8

248400

2

Фірмова наліпка

0,1

138000

0,1

13800

Всього оборотних засобів

262200

Сума оборотних засобів на рік складе 726432 грн.

Для того, щоб розрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2. 6,2. 7,2.8:

(2.6)

(2.7)

(2.8)

Таблиця 2.9 - Транспортний запас сировини ПП «Техлайф»

№ з/п

Наймену-вання сировини

Річна потреба, кг

Кількість робочих днів на рік

Денна потреба, кг

Період зриву, днів

Транспортний запас

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Вартість, рік

1

Полікарбонат

20880

300

69,6

2

139,2

33

1809,6

542880

2

Металевий пил

6960

300

23,2

1,5

34,8

5,5

191,4

57420

3

Лакувальна суміш

4176

300

13,92

2

27,84

31

863,04

258912

4

Термобумага

696

300

2,32

1,5

3,48

36

125,28

37584

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.