Розділи економіки

Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

На підприємстві працює 31 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 6 чоловік; 15 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 4 технологи, 2 охоронця, 2 прибиральниці, 2 водії.

Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.

Розрахунок чисельності основних робітників здійснювалось за формулою 2.5:

(2.5)

де - річна виробнича програма, шт.;

Д - дійсний річний фонд робочого часу, годин.

Отже, чисельність основних робочих необхідна для виробництва складає:

Ч.о.р.=(1380000*0.03)/2400 = 15 (чол.)

Витрати ПП «Техлайф» на заробітну плату наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. - Витрати ПП «Техлайф» на заробітну плату

Категорія робітників

Кількість, чол.

Посадовий оклад, грн./міс.

Премія 20%, грн./міс.

Місячний ФЗП, грн./міс.

Нарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)

ФЗП с нарахуваннями, грн./міс

Директор

1

3100

620

3720

1162,5

4882,5

Головний бухгалтер

1

2000

400

2400

750

3150

Менеджер

1

1700

340

2040

637,5

2677,5

Маркетолог

2

1500

300

1800

562,5

2362,5

Бухгалтер

1

1450

290

1740

543,75

2283,75

Інженер-технолог

2

1650

330

1980

618,75

2598,75

Охорона

2

1200

240

1440

450

1890

Прибиральниця

2

1150

230

1380

431,25

1811,25

Водій

2

1350

270

1620

506,25

2126,25

Молодший технолог

2

1200

240

1440

450

1890

Основні робітники

15

1300

260

1560

487,5

2047,5

Всього

31

15100

3520

14400

4500

27720

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.