Розділи економіки

Визначення виробничої програми

Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо.

Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів.

Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури.

Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю.

Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 300 м², на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.

В ПП «Техлайф» закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки найефективніших шляхів розробки продукції, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому продукція виступить конкурентоздатною.

Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.

Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу на підприємстві ПП «Техлайф»

Показник

Тривалість роботи

Кількість змін за добу (N)

3

Тривалість однієї зміни, годин (tзм.)

8

Тривалість робочого тижня, днів

7

Кількість робочих днів у році, днів (T)

300

Річний фонд часу (з урахуванням того, що підприємство працює у дві зміни по 8 годин на добу 240 днів на рік) дорівнює:

Ф р.ч. = 3*8*300=7200 (годин)

Підприємство випускає такий асортимент продукції: CD-, DVD-диск, miniCD-диск. Відношення об’ємів випуску у структурі асортименту складає 26:26:48 відповідно.

Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції

Назва продукції

Обсяг виробництва за 1 цикл, шт

Обсяг виробництва за добу, шт

Обсяг виробництва за рік, шт

Ціна за 1 шт. продукції, грн.

Вартість реалізації продукції за рік, грн.

CD

600

1200

360000

3,5

1260000

DVD

600

1200

360000

4,2

1512000

miniCD

1100

2200

660000

3,2

2112000

Разом

2300

4600

1380000

4884000

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми обслуговування державного боргу України
Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.