Розділи економіки

Дослідження ринку продукції лазерних носіїв

Виробництво лазерних дисків різної ємності є досить нескладним процесом. Такі носії інформації займають стабільну позиції у житті людей. Використання дисків є доцільним майже у будь-якій сфері.

Щодо ринкового стану варто зазначити, що на даний момент немає фірм як таких, що виробляють лише лазерні носії. Найчастіше таке виробництво супроводжує виробництво побутової медіа техніки, такої, як DVD - програвачі, телевізори, плеєри та інші. Тому, аби зайняти гідне місце у цьому ринковому секторі, виробництво у ПП «Техлайф» буде спрямоване на спеціальне використання продукції, а саме: до вироблених лазерних дисків буде додана можливість створення наліпки або малюнку на лицевій стороні. Такий хід дозволить створити унікальний виріб, адже до цього моменту такі диски вироблялися фірмами тільки на заказ.

Зростання виробництва лазерних носіїв спостерігається з 1996 року. До цього моменту лазерні носії ще не набули такої популярності, адже після їх винаходу у 1982 використовувалися у декількох технологічних сферах. У 2001 починається вибух продажів компакт-дисків. Це пов’язано із випуском автомобільних CD-програвачів. Протягом 2003-2008 рр. виробництво дисків мало динамічний характер та у 2008 році в Україні склало за попередніми даними 114 млн. шт. Проте, починаючи з 2009 та до сьогодні динамічний приріст не спостерігається. Це пов’язано із поширенням мережі Інтернет, де інформацію можна знайти безкоштовно. Але така інформація є «піратською», тобто напівлегальною, тому продаж компакт-дисків зупинено не буде.

Рисунок 1.1 - Динаміка виробництва лазерних носіїв різної ємності за період 1998-2012 в Україні.

Пік продажу (2003) пояснюється поступовим здешевленням зазначених вище програвачів, тобто більше людей могли дозволити собі останній.

Міжнародна торгівля дисками невигідна, тому що виробництво носіїв на місці несе менші затрати. Тобто вигідніше буде закупити устаткування та завозити ресурси, а ринок збуту шукати на національному рівні (в межах однієї країни). Тому можна визначити, що у цій сфері експорту не спостерігалося.

В асортиментній лінійці підприємств переважають CD-носії, але їм на зміну, починаючи із 2007, поступово приходять DVD, тому що мають більшу ємність, а тому можуть вміщувати більше даних (фільми, об’ємні відеоігри та інше). Основу виробництва складають, як випливає, вже готові диски. Чисті носії (в жаргоні - «болванки») мають меншу частку збуту.

Випуск лазерних носіїв містить з десяток компонентів. Їх точна кількість коливається в залежності від способу виготовлення та додаткових опцій. Основу диску складає полікарбонатна пластина, на яку наноситься металевий шар. Метал може бути різний, його склад впливає на якість диску, його колір та стабільність. Потім, задля збереження стану даних, диск необхідно покривати лаком. Для забезпечення можливості печаті на лицевій стороні диску буде використаний прошарок із термобумаги. Як бачимо, компоненти варіюються, але у більшості своїй є фіксованими.

Протягом усього періоду продажів різких коливань на ринку лазерних носіїв не спостерігалося. Ціни на ресурси були досить стабільними, ринок збуту проблем не зазнавав. Отже, ринок був сприятливим для отримання прибутків.

Пояснимо тепер момент, який стосується міжнаціональної передачі інтелектуальної власності (музичні альбоми, відеоігри). Якщо до початку 2000-х ще можна було спостерігати експорт та імпорт інтелектуальних надбань на лазерних носіях, то тепер такий засіб є недоцільним по затратах. У сучасності на території кожної держави знайдеться принаймні один розповсюдник, який отримав ліцензію на розповсюдження даної інтелектуальної власності за деяку ціну, процент з якої він забирає собі, а інше - переводить власникові інтелектуального надбання. Така компанія-розповсюдник штампує кількість лазерних носіїв для продажу в країні, тобто експорту фактично немає.

Надалі можна прогнозувати незначні зменшення у виробі лазерних носіїв, бо поряд із Інтернетом, який вже зайняв стійку позицію у питанні трансферу даних, все більшу популярність набирають так звані «флешки» - флеш-накопичувачі, що можуть бути перезаписані, займають менше місця та мають більшу ємність. Проте, лазерні носії не вийдуть із обороту, адже на «флешці» продаж інтелектуальної власності неможливий із економічного аспекту, а Інтернет має дуже багато вразливостей, що підставляє під загрозу продавців даних.

Подібні статті по економіці

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.