Розділи економіки

Аналіз основних показників ефективності діяльності підприємства

В звітному році підприємство ефективно використовувало оборотні активи. Це можна побачити, виходячи з даних таблиці 2.4. Так, рентабельність оборотних активів зросла на 201,6 % завдяки зменшенню тривалості обороту різних елементів оборотних активів та вивільненню оборотних активів на суму 916122,4 тис. грн.

Для безпосереднього виконання своєї поточної діяльності підприємство робить певні витрати. Отже, слід також проаналізувати ефективність поточних витрат підприємства.

Таблиця 2.5

Аналіз ефективності поточних витрат підприємства

Показники

Од. вим.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення, +/-

Темп зміни, %

Рівень витратоємності основної діяльності

%

92,50

90,01

-2,49

97,30

Рівень витртоємності збуту продукції

%

2,57

2,05

-0,52

79,59

Коефіцієнт витратовіддачі

коеф.

1,08

1,11

0,03

102,77

Рентабельність поточних витрат

%

18,71

20,49

1,79

109,54

Аналізуючи данні таблиці 2.5., можна зробити висновок про ефективність поточних витрат на підприємстві. Про це свідчить зменшення рівнів витратоємності від основної діяльності та від збуту продукції на 2,49 тис. грн. та на 0,52 тис.грн. відповідно у звітному році порівняно з минулим роком. На 1 грн. витрат у звітному році доводиться 1,11 грн. чистої виручки від реалізації, що на 0,03 грн. більше ніж у минулому році. Також ефективність поточних витрат на підприємстві підтверджує зростання рентабельності поточних витрат на 9,54% у звітному році.

Виходячи з того, що прибуток - найважливіший показник роботи підприємства, його ефективності, то необхідно дослідити рентабельність діяльності підприємства та її динаміку.

Таблиця 2.6

Аналіз показників рентабельності підприємства

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення, +/-

Рентабельність комерційна (валова)

3,16

6,89

3,73

Рентабельність комерційна (нетто-рентабельність продукції)

2,54

5,15

2,61

Рентабельність продажів

4,43

7,78

3,36

Рентабельність виробництва

4,79

8,65

3,86

Рентабельність капіталу

0,81

2,08

1,27

Рентабельність власного капіталу

2,25

5,80

3,55

Рентабельність акціонерного капіталу

20,18

61,46

41,28

Рентабельність позикового капіталу

1,26

3,34

2,09

Рентабельність активів

0,81

2,08

1,27

Рентабельність оборотних активів

6,84

20,62

13,78

Рентабельність власних оборотних активів

-18,91

-34,73

-15,82

Рентабельність виробничих основних фондів

1,94

3,88

1,95

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.