Розділи економіки

Аналіз основних показників ефективності діяльності підприємства

На основі таблиці 2.1. можливо провести розрахунки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, результати яких наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Показник

Од. вим.

2010

2011

Відхилення, +/-

Темп зміни, %

Ресурсовіддача сукупних ресурсів

коеф.

1,03

1,27

0,24

123,38

Ресурсовіддача господарських ресурсів

коеф.

1,27

1,61

0,34

127,12

Рентабельність комерційна

%

2,54

5,15

2,61

202,65

Рентабельність сукупних ресурсів

%

0,03

0,07

0,04

250,02

Рентабельність господарських ресурсів

%

0,03

0,10

0,07

304,54

Інтегральний коефіцієнт ефективності використання сукупних ресурсів

коеф.

1,76

Інтегральний коефіцієнт ефективності використання господарських ресурсів

коеф.

1,97

З даних таблиці 2.1 та таблиці 2.2 можна зробити висновок, що показники ефективності використання ресурсів в звітному році порівняно з минулим збільшились, а саме спостерігається збільшення показника ресурсовіддачі як по господарським, так і по сукупним ресурсам відповідно на 0,34 і 0,24. Це можна пояснити тим, що темп росту чистої виручки від реалізації в звітному році становив 150,3 %, в той час як сума господарських та сукупних ресурсів зросла тільки на 18,2 % та 21,8%.

Чистий прибуток в звітному році, порівняно з минулим, мав позитивну динаміку і збільшився на 712 тис.грн. Таким чином, показники рентабельності господарських ресурсів і комерційна рентабельність в звітному році також збільшились відповідно на 4,54% и 2, 65%.

Все вищезазначене обумовило значення інтегрального коефіцієнту ефективності використання ресурсів, який становив 1,8. Це свідчить про досить ефективне використання ресурсів на підприємстві.

Одними з найважливіших показників оцінки економічної діяльності підприємства є показники ефективності використання основних засобів підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.