Розділи економіки

Рентабельність виробництва

Для кількісного виміру рентабельності в цілому по аграрних підприємствах використовують такі традиційні показники: рівень рентабельності, норму прибутку і приведену до земельної площі масу прибутку.

Рівень рентабельності характеризує економічну ефективність витрат, ступінь їх окупності. Визначається даний показник як процентне відношення суми прибутку до собівартості продукції.

У тих випадках, коли грошова виручка від реалізації продукції не покриває витрат на її виробництво, визначають показник рівня збитковості, як процентне відношення суми збитку до собівартості цієї продукції.

Показник норми прибутку використовується для визначення ефективності використання виробничих фондів. Розраховується норма прибутку як процентне відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих і оборотних фондів.

Показник норми прибутку показує, скільки грошових одиниць прибутку приносить кожна грошова одиниця функціонуючих виробничих фондів. Зростання цього показника, як і показника рівня рентабельності, свідчить про підвищення ефективності виробництва.

Рентабельність виробництва продукції розглянемо в таблиці 5.3.1 (Додаток А)

З отриманих даних можна зробити висновок, що рентабельність виробництва продукції тваринництва у проектному році становитиме 27,6%, а рентабельність виробництва продукції рослинництва - 69,1%, при цьому можна побачити, що підприємство протягом останніх років було відносно збитковим. А ось в проектному 2015 році спостерігатиметься відносна прибутковість галузей рослинництва та тваринництва завдяки рішенням, які ми запланували на даний рік, збільшивши асортимент та обсяги виробництва продукції рослинництва та розширення галузі тваринництва, а також проведених заходів щодо підвищення рентабельності даних галузей господарювання.

Отже, в таблиці 5.3.2 проведемо порівняння основних виробничо-економічних показників підприємства, розроблених на перспективу, із досягнутими у базовому році.

Таблиця 5.3.2. Виробництво продукції на 100

га земельних угідь

Показники

Базовий рік (2011)

Проект

Проект в% до базового року

Виробництво на 100 га с/г угідь

валової продукції - всього, тис. грн

186,62

468,74

251,18

товарної продукції - всього, тис. грн

342,09

619,59

181,12

прибутку - всього, тис. грн

9,27

219,46

2367,20

молока, ц

154,39

796,02

515,58

м'яса усіх видів, ц

30,38

210,59

693,28

Вироблено на 100 га ріллі:

зерна, ц

30,38

2221,44

731,30

цукрових буряків, ц

-

7194,96

7194,96

свинини, ц

15,90

51,85

326,06

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.