Розділи економіки

Планування собівартості на рік освоєння плану

Собівартість - один з найважливіших економічних показників ефективності виробництва, в якому відображуються основні сторони діяльності сільськогосподарських підприємств. Собівартість обчислюють для правильного встановлення рівня цін на продукцію, організації виробничо-фінансової діяльності на принципах господарського розрахунку, раціонального розміщення виробництва продукції і обґрунтованої спеціалізації сільськогосподарських підприємств, а також для визначення фінансових результатів підприємстві рівня їх доходності.

Під час аналізу собівартості продукції порівнюють фактичний рівень собівартості з плановим, вивчають її динаміку, а також встановлюють вплив окремих факторів на собівартість продукції.

Найбільш правильним методом планування собівартості на перспективу є метод, заснований на використанні нормативів прямих витрат на 1 га посіву чи 1 голову худоби, розрахованих у перспективних технологічних картах. Маючи такі нормативи не важко скоригувати суму матеріально-грошових витрат на 1 га посіву чи 1 голову худоби.

За допомогою даних таблиці 5.2.1 виконаємо розрахунки собівартості продукції.

Таблиця 5.2.1. Розрахунок собівартості продукції

Культури, галузі, продукти

Матеріально - грошові витрати на 1 га, грн

Урожайність, ц/га, вихід продукції на 1 гол. худоби, ц

Розподіл витрат по видах продукції, тис. грн

Собівартість 1ц продукції, грн

в середньому за 3 роки

проект на рік освоєння плану

основної

спорідненої

побічної

основної

спорідненої

побічної

основної

спорідненої

побічної

Озима пшениця

2600,00

55,00

х

55,00

2500,00

х

100,00

45,45

х

1,82

Озиме жито

1950,00

40,00

х

40,00

1870,00

х

80,00

46,75

х

2,00

Озимі в середньому

х

х

х

Ячмінь

1950,00

42,00

х

36,00

1850,00

х

100,00

44,05

х

2,78

Овес

1600,00

40,00

х

34,00

1525,00

х

75,00

38,13

х

2,21

Просо

1300,00

30,00

26,00

Гречка

1600,00

20,00

х

17,00

1500,00

х

100,00

75,00

х

5,88

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.