Розділи економіки

Валова та товарна продукція

Найважливішим результативним показником сільськогосподарського виробництва є обсяг валової і товарної продукції підприємства, на основі якого можна розрахувати валовий і чистий дохід та прибуток.

Обсяг валової продукції підприємства складають валова продукція рослинництва та валова продукція тваринництва.

У валову продукцію тваринництва включають вартість продуктів, одержаних під час вирощування й господарського використання сільськогосподарських тварин, вартість вирощування худоби, птиці та інших тварин.

Обчислюючи вартість валової продукції рослинництва, оцінюють збір урожаю всіх видів продукції (основної, супутньої і використовуваної побічної), посіви культур на зелене добриво і враховують зміни вартості незавершеного виробництва.

За допомогою даних таблиці 5.1.1 розглянемо виробництво валової продукції підприємства.

Таблиця 5.1.1. Валова продукція підприємства, тис. грн.

Показники

Базовий 2011 рік

Проект на 2015_ р. освоєння

Рік освоєння у% до базового

план

факт

Продукція рослинництва

4749,43

4611,10

3775,52

81,88

Продукція тваринництва

1282,25

1244,90

4248,67

341,29

Разом по господарству

6031,68

5856,00

8024,19

137,03

Аналізуючи отримані дані, слід відмітити, що на рік освоєння проекту планується отримати на 2168 тис. грн. валової продукції більше ніж у 2011 році.

Подібні статті по економіці

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.