Розділи економіки

Планування потреби в тракторах, комбайнах та сільськогосподарських машинах

Сільськогосподарська техніка є складовою частиною виробничих сил підприємства - речовим фактором виробництва. Кількісний склад машинно-тракторного парку залежить від технології виробництва. Проте на кожному етапі розвитку сільського господарства оптимальний розмір машинно-тракторного парку повинен відповідати: рівню технології виробництва та продуктивності землі й худоби; науково-технічному прогресу в машинобудуванні; рівню підготовки механізаторських кадрів. Надлишок або нестача техніки негативно впливає на результати виробництва. У другому випадку господарство змушене розтягувати терміни виконання робіт, що призводить до втрат продукції, а у першому - амортизаційні відрахування та витрати на поточний ремонт зайвої техніки, будучи віднесеними на продукцію, збільшують її собівартість, знижують ефективність виробництва. Тому дуже важливо визначити потребу господарства в техніці вірно.

Визначити потребу в тракторах, комбайнах та сільськогосподарських машинах у кожному господарстві можна різними способами:

. Графічним (базується на використанні технологічних карт і побудові графіків завантаження машинно-тракторного парку протягом року);

. Проектно-розрахунковим (базується на визначенні кількості машинно-тракторного парку по обсягу робіт у найбільш напружений період);

. По заздалегідь розрахованих нормативах тракторних робіт у розрахунку на 1 га сільськогосподарських культур, в ум. ет. га;

. По нормативах потреби техніки на 10000 га ріллі або площі посіву.

Таким чином, в таблиці 4.1 здійснимо розрахунок об’єму робіт, що виконуються орними тракторами.

Таблиця 4.1. Визначення об'єму робіт, що виконуються орними тракторами у напружений осінній період

Назва робіт

Об'єм робіт (фіз.од)

Коефіцієнт переводу в ет. га

Об'єм робіт в ет. га

Оранка зябу всього

в т.ч. на глибину: 20-22 см

285,31

1

285,308

25 - 27 см

427,96

1,2

513,5544

28 - 30 см

356,64

1,3

463,6255

Оранка зайнятого пару на глибину: 20 - 22 см

285,31

1

285,308

25-27 см

108,62

1,2

130,339947

Стягування соломи

256,7772

0,09

23,109948

Лущення стерні

958,63

0,19

182,140627

Боронування зайнятого пару в 2 сліди

186,62

0,19

35,4581178

Передпосівна культивація під озимі

285,31

0,26

74,18008

Посів озимих зенових

285,31

0,18

51,35544

Скошування силосних культур

472,50

1,45

685,129706

Тамбування силосу, тонн

509,15

0,025

12,72875

Разом

4418,13

2742,23852

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ринкова інфраструктура
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні науковці та економісти все більше уваги приділяють розвитку та проблемам функціонування риноковою інфракструктурою, яка є одним з головних чинників, що забезпечує збалансованіст ...

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.