Розділи економіки

Проектування сівозмін і потреба у добривах

Схеми чергування культур в сівозмінах повинні відповідати усім організаційним і технологічним вимогам і в той же час забезпечувати розміщення культур у сівозмінах в об'ємі, передбаченому структурою посівних площ.

Сівозміна - це чергування сільськогосподарських культур в часі і на території, рідше - в часі. Коли ж при цьому забезпечується рекомендоване для зони чергування культур і витримується необхідний термін повернення вирощених культур на поле, то сівозміна називається науково-обгрунтованою.

Щоб на основі структури посівних площ скласти схему (порядок чергування культур) сівозміни, треба попередньо визначити число полів, виходячи з того, щоб всі поля були рівномірними і більшість культур займала ціле поле.

За допомогою даних таблиці 3.8.1 розглянемо чергування культур у сівозміні та потребу в добривах.

Таблиця 3.8.1. Чергування і розмір площ під культурами у сівозміні господарства

№ полів

Чергування культур

Площа, га

Дози добрив, ц

N

P

K

гною

1

Ячмінь, багаторічні трави

142,65

606,0

1281,69

401,21

2

багаторічні трави

142,65

4289,60

2476,47

6633,41

3

Оз. Пшениця

142,65

956,34

2018,66

600,12

8559,24

4

ц/б, к/б, овочі

142,65

1238,10

1822,60

1190,8

5706,16

5

горох, вика

142,65

999,46

1147,08

221,11

4279,62

6

озима пшениця

142,65

558,80

1061,24

432,12

8559,24

7

соняшник

142,65

800,98

1679,65

1896,41

8

однорічні трави + кукурудза на з/к, гречка

142,65

180,82

1136,84

557,68

9

кук на зерно

142,65

1391,68

2387,80

1143,91

9985,78

10

кукурудза на силос

142,65

502,68

1466,04

769,44

Поза сівозміною

1426,54

11524,56

16478,12

13846,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.