Розділи економіки

Планування посівних площ сільськогосподарських культур, насіннєвий фонд яких формується за рахунок кінцевої продукції

Методика планування посівних площ зернових культур, соняшника, багаторічних трав на насіння має свої особливості. Насіннєвий фонд по цих культурах, як відомо, формується за рахунок кінцевої продукції, розмір його визначається посівною площею.

Але тому, що обидва показники на початковому етапі розрахунків ще невідомі, об'єм виробництва продукції визначається попередньо (без урахування насіннєвого фонду), а також площа культури - діленням цього об'єму на планову урожайність за вирахуванням норми висіву.

Розрахунки проведемо у таблиці 3.6.1.

Фонд продажу зерна працівникам господарства визначають на рівні базового року плюс збільшення, що дорівнює проценту приросту плану закупівлі зерна, але не більше 15-20% валового збору. Потім його розподіляють по культурах. Потреба у насінні озимого жита та пшениці на зелений корм, однорічні та багаторічні трави на зелений корм і сіно беремо з попередніх таблиць. По решті культур потреба у насінні визначається на підставі норми висіву.

Правильність рішення забезпечення громадської та особистої худоби кормами на основі розробленої структури посівних площ підтверджується балансом кормів.

Недопустимі у балансі як значні надлишки, так і нестача.

Таблиця 3.6.1. Розрахунок об’ємів виробництва та площ посіву культур, кінцева продукція яких використовується на насіннєві цілі

Назва культур

Фонд розподілу продукції, ц

Всього, ц

Планова урожайність за відрахуванням норми висіву, га

Площа посіву, га

Норма висіву на 1 га

Потрібно насіння, ц

продаж за договорами

виділити на фураж

продаж працівникам господарства

громадське харчування

виділити для посіву трав

видача в рахунок орендної плати

Озима пшениця

1282,0

3168,8

5563,5

1112,7

11127,0

52,0

214,0

3,0

641,9

Озиме жито

2407,3

267,5

2674,8

37,5

71,3

2,5

178,3

Разом озимих

3689,3

3168,8

5563,5

1112,7

267,5

0,0

13801,8

-

285,3

0,0

Кукурудза

1647,8

3520,9

2215,1

7383,8

64,7

114,1

0,3

34,2

Ячмінь

498,2

4401,1

1224,8

6124,1

47,7

128,4

2,3

295,3

Овес

593,4

1760,4

2353,8

33,0

71,3

2,0

142,7

Просо

855,9

855,9

30,0

28,5

0,4

11,4

Гречка

285,3

285,3

20,0

14,3

1,0

14,3

Горох

248,4

2992,7

32,7

3273,9

25,5

128,4

3,5

449,4

вика

57,0

1760,4

1817,4

18,2

99,9

1,8

179,7

Разом ярих зернових

4186,0

14435,5

3440,0

32,7

0,0

0,0

22094,3

-

584,9

0,0

Всього зернових

7875,3

17604,3

9003,5

1145,4

267,5

0,0

35896,0

-

870,2

0,0

Соняшник

328,1

328,1

23,0

14,3

0,3

4,3

Картопля

243,9

12,8

428,0

150,0

2,9

30,0

85,6

Багаторічні трави

4399,7

488,9

4888,6

31,0

157,7

0,2

34,7

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.