Розділи економіки

Планування посівних площ сільськогосподарських культур, кінцева продукція яких не використовується на насіння

Планування посівних площ сільськогосподарських культур, продукція яких не використовується на насіння здійснюється у таблиці 3.6. Об'єм продажу овочів працівникам господарства та витрачання цієї продукції на громадське харчування планується на рівні року, що передує плановому плюс приріст, що дорівнює приросту заготівлі овочевих культур. Різниця між потребою громадської худоби у сіні та залишком сіна природних сінокосів є фуражний фонд, який має бути створений за рахунок однорічних та багаторічних трав. Найкраще співвідношення цих видів продукції в фуражнім фонді сіна досягається, коли на долю однорічних трав припадає приблизно 40, а багаторічних трав - 60% валового збору. Сума фондів, що розподіляється по кожній культурі складає загальну потребу у відповідній продукції. Площа посіву культури визначається при діленні потреби на планову урожайність. На заключному етапі розрахунків визначається потреба у насінні, при цьому користуються примірними нормами висіву насіння.

У таблиці 3.5.1 виконаємо планування посівних площ культур, продукція яких не використовується на насіння.

Таблиця 3.5.1. Розрахунок об'ємів виробництва продукції, потреби у насінні та площ посіву культу з, кінцева продукція яких не використовується на насіння

Назва культур

Канали розподілу подукції, ц

Всього потрібно, ц

Планова урожайність, ц/га

Площа посіву, га

Норма висіву, ц/га

Потрібно насіння, ц

продаж споживачам згідно укладених договорів

на корм худобі

продаж пацівникам господарства

громадське харчування

продаж на ринку

Цукові буряки фабичні

102710,88

х

х

х

102711

360

285,31

0,12

34,237

Овочі всього

1780,32192

х

182,597

319,54

2282,46

160

14,265

0,00

0,0428

в т.ч. капуста

178,032192

х

18,2597

31,95

228,25

160

1,4265

0,00

0,0057

помідори

356,064384

36,5194

63,91

456,49

160

2,8531

0,01

0,0143

стол. Буряки

178,032192

18,2597

31,95

228,25

160

1,4265

0,06

0,0856

огірки

356,064384

х

36,5194

63,91

456,49

160

2,8531

0,06

0,1712

морква

178,032192

х

18,2597

31,95

228,25

160

1,4265

0,06

0,0856

картопля

415,12314

12,8389

427,96

150

2,8531

30,00

85,592

Цукрові буряки на корм

Кормові коренеплоди

х

8016,72

х

х

х

8016,72

450,00

17,81

0,18

3,21

Кук. на силос

х

54918,06

х

х

х

54918,06

350,00

156,91

0,40

62,76

Сіно всього

5490,67

х

х

х

5490,67

в т.ч. однорічних трав

3294,40

х

х

3294,40

45,00

73,21

2,20

161,06

багаторічних трав

2196,27

х

х

2196,27

50,00

43,93

2,20

96,64

природних сінокосів

Сінаж з/м однорічних трав

16185,16

х

х

16185,16

180,00

89,92

2,20

197,82

Сінаж багатоічних трав

10790,11

х

х

10790,11

150,00

71,93

2,20

158,25

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Техніко-економічні показники формувального відділення ливарного цеху
Литво є одним з найстаріших способів, яким ще в старовині користувалися для виробництва металевих виробів - спочатку з міді і бронзи, потім з чавуну, а пізніше із сталі та інших сплавів. В нашій країні високими темпами ростуть об'єм ...

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.