Розділи економіки

Визначення об'ємів виробництва продукції зернофуражних культур

Для планування посівних площ необхідно визначити кількість зерна, що потрібна для забезпечення худоби концентрованими кормами. Оскільки зерно є головним і незамінним кормом для тварин та має вищу поживну цінність порівняно з іншими видами кормів, то для годівлі тварин використовують фуражне зерно - ячменю, вівса, гороху, вики, кукурудзи на зерно та пшениці. При цьому найбільш поживними є зерно кукурудзи та ячменю.

Створення фуражного фонду в господарстві тільки за рахунок однієї з перерахованих культур без урахування певних пропорцій, не забезпечує повноцінної годівлі тварин, веде до перевитрат кормів та збільшення собівартості продукції. Тому рекомендується оптимальний варіант співвідношення компонентів зернофуражного фонду, в якому на долю ячменю приходиться 25%, вівса - 10%, пшениці - 18%, гороху - 17%, кукурудзи - 20% (дані таблиці 3.3.1).

Таблиця 3.3.1. Розрахунки об'ємів виробництва зерна на фураж

Види зерна

Виділяється на фураж, ц

Процентне співвідношення

Ячмінь

4401,07

25

Кукурудза

3520,86

20

Овес

1760,43

10

Пшениця

3168,77

18

Горох

2992,73

17

Вика

1760,43

10

Разом

17604,30

100

Отже, як видно з отриманих даних, для забезпечення худоби необхідною кількістю концентратів, що будуть збалансовані за всіма поживними речовинами аналізованому господарству необхідно виділити 4401,07 ц ячменю, 3520,86 ц кукурудзи, 1760,43 ц вівса, 3168,77 ц пшениці, 2992,73 ц гороху та 1760,43 ц сої.

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.