Розділи економіки

Кількість поголів'я худоби на кінець року

рослинництво тваринницький корм поголів’я

Для того, щоб забезпечити отримання запланованої кількості продукції тваринництва для продажу працівникам, витрат на громадське харчування, а також для реалізації державі на перспективу показники продуктивності тварин заплановані на вищому рівні, який разом з тим є нормальним з біологічної точки зору.

В таблиці 2.3.1 необхідно визначити кількість поголів'я худоби, яка забезпечила б отримання запланованої кількості продукції тваринництва з урахуванням оптимальної структури стада.

Таблиця 2.3.1. Кількість поголів'я худоби на кінець року, гол.

Види та групи тварин

Звіт

Проект

2009

2010

2011

Вихідне поголівя

Середньорічне поголівя

Корови

99

91

85

195

195

Нетелі

29

27

32

29

29

Телички старші 1 року

43

40

39

64

64

Бички старші 1 року

28

26

25

68

68

Молодняк до року

68

63

62

130

130

Разом ВРХ

267

248

244

487

487

Кнури-плідники

2

2

2

4

4

Матки основні

7

8

6

14

14

Матки разові та перевірювані

13

16

13

28

28

Поросята до 2 міс

30

38

30

64

64

Поросята до 2-4 міс

27

33

26

57

57

Ремонтний молодняк

11

14

11

24

24

Відгодівельне поголівя

41

55

43

94

94

Разом свиней

133

167

132

285

285

Молодняк до року

-

-

-

-

Разом птиці

-

-

-

-

Коні - всього

44

42

36

36

36

В.т.ч. молодняк на пасовищі

10

10

8

8

8

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з ва ...

Політика зайнятості населення в Україні
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в Україні відбувається процес глобалізації та формування ефективного механізму ринку праці за рахунок перебудови його структурних елементів та характеру втручання держави у процеси на ринку ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.